กล้องจุลทรรศน์ภาคสนาม

ไม่ว่าคุณจะเล็งไปยังช่วงที่ไกลสุดกู่ เพื่อให้ได้ภาพระยะกลางที่ดีขึ้น หรือเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเมืองจากตึกสูง ไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับกล้องจุลทรรศน์ภาคสนามของนิคอนในการเปิดเผยทุกรายละเอียดด้วยคอนทราสต์ที่เหมาะสม มีความละเอียดตั้งแต่ขอบจรดขอบ และสีสันที่สดใส

9 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าทิศทางจากมากไปหาน้อย

9 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าทิศทางจากมากไปหาน้อย