บริการบำรุงรักษากล้องและเลนส์ของนิคอน

บริการบำรุงรักษากล้องและเลนส์ของนิคอน

การทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันและการตรวจสอบด้วยความละเอียดสำหรับกล้องและเลนส์ของนิคอน

กล้องและเลนส์ของนิคอนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมตลอดอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลและบำรุงรักษาที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เฉกเช่นเดียวกับรถยนต์สมรรถนะสูง

ประสิทธิภาพสูงสุด

การบำรุงรักษาเป็นประจำสามารถช่วยให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด

คำแนะนำจากโรงงาน

นิคอนแนะนำให้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำทุกปีหรือทุกสองปี

บริการจากผู้เชี่ยวชาญ

ช่างเทคนิคผู้ชำนาญการเฉพาะทางผ่านการรับรองจากนิคอน มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณดีที่สุด

การดำเนินการภายใน 5 วัน

ระยะเวลาการเข้ารับบริการบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ศูนย์บริการนิคอนและรับคืนอุปกรณ์ภายใน 5 วันทำการ (ในสถานการณ์ปกติ)

พร้อมให้บริการบำรุงรักษา

สำหรับกล้อง

 • การทำความสะอาดเซ็นเซอร์รับภาพอย่างพิถีพิถัน
 • การทำความสะอาดเมาท์เลนส์และขั้วต่อช่องเสียบแฟลช
 • การทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอก
 • การประเมินกล้องขั้นสูง
 • การประเมินระบบออโตโฟกัส
 • การประเมินความแม่นยำในการเปิดรับแสง
 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ (ถ้ามี)

สำหรับเลนส์

 • การทำความสะอาดชิ้นเลนส์ด้านหน้าและด้านหลัง
 • การทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอก
 • การทำความสะอาดหน้าสัมผัสเลนส์
 • การประเมินระบบออโตโฟกัส
 • การประเมินทั่วไป
 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ (ถ้ามี)

นอกจากการตรวจสอบว่ากล้องและเลนส์ของคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว เรายังจัดเตรียมรายงานการประเมินเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งหมดให้คุณอีกด้วย 

หากมีการดำเนินการซ่อมภายใน 90 วันนับจากวันที่รายงาน จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบอุปกรณ์ จากอัตราค่าบริการซ่อมตามมาตรฐาน

ลูกค้าต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์บ่อยแค่ไหน

กรณีช่างภาพมืออาชีพ / สมาชิก NPS

ตามความจำเป็น
 • ถ่ายภาพและวิดีโอทุกวัน
 • เดินทางโดยมีอุปกรณ์ของคุณติดตัวเป็นประจำ
 • มักถ่ายภาพในสภาพที่มีฝุ่นและเปียกชื้นเป็นประจำ
 • เปลี่ยนเลนส์และการ์ดหน่วยความจำบ่อยๆ

กรณีถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก

ทุกๆ 1-2 ปี
 • ถ่ายภาพเล่นบ่อยๆ
 • ไปเที่ยวในวันหยุดโดยมีอุปกรณ์ของคุณติดตัวไปด้ว
 • ถ่ายภาพในสภาพที่มีฝุ่นและเปียกชื้นเป็นครั้งคราว
 • เปลี่ยนเลนส์และการ์ดหน่วยความจำตามความต้องการ

คำถามที่พบบ่อย

กล้องหรือเลนส์ดูเหมือนจะเป็นปกติดี จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือไม่

หากไม่ได้นำอุปกรณ์เข้ารับบริการเป็นเวลาหนึ่งปีหรือสองปี (หรือไม่เคยเลย) แสดงว่าอุปกรณ์อาจถึงรอบทำความสะอาดแล้ว  การบำรุงรักษาเป็นประจำช่วยให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด

กรณีไม่ได้ใช้กล้องหรือเลนส์เป็นเวลานาน

ศูนย์บริการนิคอนมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเรื่องการเข้ารับบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามปกติ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับอุปกรณ์กล้องหรือเลนส์ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการให้บริการอาจแตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ เช่น ปริมาณงานซ่อมที่เพิ่มขึ้น ความล่าช้าในการขนส่ง หรือสถานการณ์อื่นๆ

บริการบำรุงรักษาต่างจากบริการซ่อมแซมอย่างไร

บริการบำรุงรักษาเป็นแนวทางในการป้องกันและดูแลรักษาอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดและการตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องและเลนส์ ในทางกลับกัน บริการซ่อมแซม จะจัดการแก้ไขปัญหา อาการเสียต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น ปัญหาการใช้งาน ความเสียหายทางกายภาพ และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของนิคอน

ลูกค้าสามารถนำอุปกรณ์เข้ารับบริการบำรุงรักษาได้หรือไม่

โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามฝ่ายสนับสนุนของ Nikon

คำจำกัดความการให้บริการ

บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์อยู่ภายใต้คำจำกัดความต่อไปนี้

บริการบำรุงรักษาประกอบด้วยการทำความสะอาดและการตรวจสอบชิ้นส่วนอะไหล่ภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ตลอดจนชิ้นส่วนอะไหล่ภายในของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้: เซ็นเซอร์ภาพ กระจก (ถ้ามี) และหน้าจอโฟกัส ในระหว่างที่เข้ารับบริการบำรุงรักษาอยู่นั้น หากศูนย์บริการนิคอนจำเป็นต้องให้บริการเพิ่มเติม เช่น การซ่อมแซมอื่นๆ และอาจจะต้องถอดประกอบหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ภายในผลิตภัณฑ์ จะถือว่าการบริการนี้เป็นคำขอรับบริการซ่อมแซมและดำเนินการตามลำดับถัดไปในกรณีนี้ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่าบริการสำหรับการบริการบำรุงรักษา แม้ว่าบริการดังกล่าวจะดำเนินการไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการจะแจ้งค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ่อมอุปกรณ์ให้ทราบก่อน และหากลูกค้าไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ่อม ศูนย์บริการจะส่งอุปกรณ์คืน ​


บริการบำรุงรักษาจะไม่ครอบคลุมการทำความสะอาดฝุ่นภายในผลิตภัณฑ์ กรณีที่ต้องมีการถอดประกอบ จะดำเนินการโดยคิดค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยบริการบำรุงรักษาจะบริการภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในแต่ละหมวดหมู่​เท่านั้น

เฉพาะการปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ที่จำเป็นเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในบริการบำรุงรักษา การปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นหรือส่วนสำคัญที่จำเป็นจะต้องดำเนินการแก้ไข โดยคิดค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ในระหว่างที่เข้ารับบริการบำรุงรักษาอยู่นั้น หากศูนย์บริการนิคอนจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นหรือรายการที่สำคัญ จะถือว่าการบริการนี้เป็นการรับบริการซ่อมแซมและดำเนินการตามลำดับถัดไป ในกรณีนี้ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่าบริการสำหรับการบริการบำรุงรักษา แม้ว่าบริการดังกล่าวจะดำเนินการไปแล้วก็ตาม ศูนย์บริการจะแจ้งเสนอราคาค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ่อม (การปรับเปลี่ยน) อุปกรณ์ให้ลูกค้าทราบก่อน และหากลูกค้าไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ่อม(การปรับเปลี่ยน)นี้ ศูนย์บริการจะส่งอุปกรณ์คืนกลับไปยังลูกค้า


บริการบำรุงรักษาจะรวมถึงการติดตั้งการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ:หลังจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ ผลิตภัณฑ์อาจใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นไม่ได้ แม้ว่าอุปกรณ์นี้จะสามารถใช้งานร่วมกันได้ก่อนเข้ารับบริการบำรุงรักษาก็ตาม​


บริการบำรุงรักษามีเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น โปรดอย่าขอรับบริการบำรุงรักษาสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้


หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า​