ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งกล้องมิเรอร์เลสไปสู่ดวงจันทร์: นิคอนได้ทำข้อตกลง Space Act ร่วมกับ NASA ในการมอบกล้องนิคอน Z 9 เพื่อสนับสนุนภารกิจ Artemis | Nikon Cameras, Lenses & Accessories

ส่งกล้องมิเรอร์เลสไปสู่ดวงจันทร์: นิคอนได้ทำข้อตกลง Space Act ร่วมกับ NASA ในการมอบกล้องนิคอน Z 9 เพื่อสนับสนุนภารกิจ Artemis

นิคอน Z 9 ทะยานสู่อวกาศ: นักบินประจำสถานีอวกาศได้รับมอบกล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรมรุ่นแฟลกชิปของนิคอน | Nikon Cameras, Lenses & Accessories

นิคอน Z 9 ทะยานสู่อวกาศ: นักบินประจำสถานีอวกาศได้รับมอบกล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรมรุ่นแฟลกชิปของนิคอน

113 รายการ