ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ หรือนโยบายเว็บไซต์ที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ ก่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างลูกค้า (คุณและของคุณ) กับ บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคอน เรา และของเรา) ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ Nikon Store ของเราโดยคุณ (ซึ่งอยู่ที่ www.nikon.co.th ในการสั่งซื้อ การจัดซื้อ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (สินค้า) จากเว็บไซต์

การเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือ การส่งคำสั่งซื้อแสดงว่าคุณตกลงที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
เหล่านี้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนที่จะเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์ คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่มีการจำกัดหรือการสงวนสิทธิ์ใดๆ และการที่คุณใช้งานดังกล่าวจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ (รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์และบริการใดๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์)

นิคอนสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยเด็ดขาดในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ลบส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ ด้วยการโพสต์ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับปรับปรุง บนเว็บไซต์ หากคุณเป็นสมาชิกหรือได้ตกลงเป็นอย่างอื่น ในการรับการสื่อสารจากเราทางอีเมล เราจะแจ้งให้คุณทราบ ถึงการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข ผ่านทางที่อยู่อีเมลที่คุณแจ้งต่อเรา เพื่อรับการสื่อสารทางอีเมล จากเรา หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงนี้ คุณตกลงว่าการใช้เว็บไซต์ต่อไป โดยคุณภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นหลักฐานแสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ด้วยเหตุดังกล่าว นิคอนจึงขอเสนอแนะและแนะนำให้คุณดูการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำ

เว็บไซต์นี้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่นิคอนหรือบริษัทในเครือเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะต้องอยู่ภายใต้เว็บไซต์ดังกล่าวอีกด้วย

หากคุณไม่เข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือหากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราที่ 02-6335100 หรือส่งอีเมลถึงเราที่ Nikonstore.TH@nikon.com โดยเรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณ

ข้อกำหนดสำคัญหลายประการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือนโยบายเว็บไซต์ ก่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างคุณกับนิคอน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับการใช้เว็บไซต์ Nikon Store ของเรา และการสั่งซื้อ การจัดซื้อ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเรา เราได้สรุปข้อกำหนดสำคัญบางประการที่ใช้บังคับกับคุณไว้ในบทสรุปนี้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราให้กับคุณ บทสรุปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณโดยเปิดเผยข้อกำหนดบางประการที่ส่งผลกระทบต่อคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้บทสรุปนี้แทนการอ่านและการทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามใดๆ

ข้อมูลของคุณ

คุณจำเป็นต้องมอบสิทธิ์บางประการและสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ของคุณให้แก่ นิคอนจึงจะใช้เว็บไซต์นี้ได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดใช้งานเว็บไซต์ให้ใช้คุกกี้ได้ เป็นต้น นิคอนอาจเก็บรวบรวมขข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณจากการที่คุณใช้เว็บไซต์ และเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลดังกล่าว ต่อบุคคลที่สามโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวของนิคอนและกฎหมายที่ใช้บังคับ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่ปลอดภัยและมีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากพฤติกรรมใดๆ หรือความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวต่างๆ ของท่านที่สอดคล้องกับในส่วนนี้ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านยินยอมที่จะได้รับอีเมลส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ ซึ่งท่านก็สามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลส่งเสริมการขายได้ โดยการคลิกลิงก์ที่ด้านล่างของอีเมลส่งเสริมการขายนั้นๆ

ประเด็นสำคัญจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของนิคอน รวมถึง:

การใช้และการเปิดเผยข้อมูล: นิคอนอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการ จัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และเรียกเก็บเงินที่ นิคอนอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณภายในกลุ่มบริษัท Nikon Corporation หน่วยรายงานข้อมูล ผู้รับประกันของนิคอน และนายหน้าประกันภัยของนิคอน ทั้งนี้ นิคอนอาจมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยต่อหน่วยงานรายงานข้อมูล หากคุณไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านข้อมูลผู้บริโภคของคุณ หรือหากคุณทำผิดสัญญาที่ร้ายแรง

ความรับผิดชอบของคุณ

การใช้และการเปิดเผยข้อมูล: นิคอนอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการ จัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และเรียกเก็บเงินที่ นิคอนอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณภายในกลุ่มบริษัท Nikon Corporation หน่วยรายงานข้อมูล ผู้รับประกันของนิคอน และนายหน้าประกันภัยของนิคอน ทั้งนี้ นิคอนอาจมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยต่อหน่วยงานรายงานข้อมูล หากคุณไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านข้อมูลผู้บริโภคของคุณ หรือหากคุณทำผิดสัญญาที่ร้ายแรง

การสิ้นสุดการเข้าถึง

นิคอนอาจระงับหรือสิ้นสุดบัญชีสมาชิกของคุณ หรือลบสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • หากคุณได้ละเมิดหรือเราสงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • หากคุณได้กระทำการหรือละเว้นการกระทำใดๆ ที่ (ก) ได้ส่งผลหรืออาจส่งผลให้นิคอนมีความรับผิดใดๆ (ข) เป็นสาเหตุหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของนิคอน (ค) มีหรืออาจมีผลกระทบในทางลบต่อสมาชิกอื่นใด หรือ

นิคอนอาจขอให้คุณยุติการกระทำใดๆ ที่เราเชื่อว่าขัดต่อภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณต้องปฏิบัติตามคำขอของเราทันที หากคุณไม่ปฏิบัติเช่นนั้น เราอาจยุติและบล็อกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือบริการที่เว็บไซต์จัดหาให้ นอกจากนี้ นิคอนยังมีสิทธิ์ในการเฝ้าติดตาม แก้ไข เปิดเผย ลบ และปฏิเสธที่จะส่งหรือโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ใช้เว็บไซต์ในการส่งหรือเผยแพร่

การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณควรตรวจการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำ นิคอนอาจปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือลบข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้ดุลยพินิจของตนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ด้วยการโพสต์ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ คุณตกลงว่าการใช้เว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมv

1.  คำจำกัดความ

1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยอาจได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม แทนที่ หรือใช้แทนเป็นครั้งคราว 

1.2 วันทำการ หมายถึง วันใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดธนาคารในประเทศไทย

1.3 อีเมลยืนยันมีความหมายตามที่ระบุในข้อ 15.3

1.4 ผู้บริโภคมีความหมายตามที่ระบุในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

1.5 เนื้อหา หมายถึง สารสนเทศ ข้อมูล บทความ ภาพยนตร์ สื่อ การบันทึกเสียง หรือรูปภาพใดๆ และทั้งหมดที่นิคอนโพสต์ อัปโหลด หรือส่งบนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ในรายการดังกล่าว)

1.6 ที่อยู่การจัดส่งมีความหมายตามที่ระบุในข้อ 16.1

1.7 อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณเองที่เข้ากันได้กับเว็บไซต์ และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานปัจจุบันและใช้งานได้

1.8 ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าที่เป็นของนิคอนหรือบริษัทใดก็ตามใน Nikon Group

1.9 ความสูญเสีย หมายถึง ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม (รวมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือได้รับ) ที่เกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นๆ และความสูญเสียมีความหมายโดยสอดคล้องกัน

1.10 สมาชิก หมายถึง สมาชิกของนิคอน

1.11 สมาชิกภาพ หมายถึง สมาชิกภาพของนิคอน

1.12 ID สมาชิก หมายถึง ID ผู้ใช้ นิคอน ที่สร้างขึ้นเมื่อลงทะเบียนสมาชิก

1.13 Nikon Group หมายถึง นิคอนและองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันหรือในอดีต 

1.14 คำสั่งซื้อ หมายถึง ข้อเสนอที่คุณทำขึ้นเพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์

1.15 วันที่สั่งซื้อ มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.3

1.16 นโยบายความเป็นส่วนตัว หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวและเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้โดยใช้ที่อยู่ https://www.nikon.co.th/privacypolicy (หรือหน้าเว็บทดแทนใดๆ เป็นครั้งคราว)

1.17 ผลิตภัณฑ์ หมายถึงสินค้าและบริการใดๆ และทั้งหมดที่นิคอนหรือบุคคลที่สามใดๆ โฆษณา ขาย แจกจ่าย และส่งเสริมบนเว็บไซต์

1.18 ข้อกำหนดในการเช่า หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กำกับควบคุมการเช่าและการใช้อุปกรณ์ที่นิคอนเสนอให้เช่าบนเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้โดยใช้ที่อยู่ [ที่จัดให้เมื่อเริ่มต้นการเช่า] (หรือหน้าเว็บทดแทนใดๆ เป็นครั้งคราว)

1.19 นโยบายเว็บไซต์ หมายถึง นโยบายอื่นๆ ทั้งหมด โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจใช้บังคับกับคุณในระยะต่างๆ ของการใช้เว็บไซต์

2. ขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไข

2.1 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและยินยอมทำตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ หลักปฏิบัติและคำสั่งที่ใช้บังคับทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์โดยคุณ

2.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับเว็บไซต์นี้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้บังคับเว็บไซต์อื่นๆ ของนิคอน คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่นใดของนิคอนที่คุณเข้าชมเป็นครั้งคราว

2.3 ทุกคำสั่งซื้อที่คุณทำกับเราบนเว็บไซต์จะถือเป็นข้อตกลงต่างหากและมีผลผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ระหว่างคุณกับนิคอน

2.4 เว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น นิคอนไม่ได้รับรองว่าเนื้อหาที่มีอยู่ในที่นี้จะเหมาะสมหรือใช้งานได้ในสถานที่/เขตอำนาจศาลอื่นๆ นอกประเทศไทย

3. สิทธิ์อนุญาต

3.1 ภายใต้ข้อ 24 เราให้สิทธิ์อนุญาตแก่คุณ ซึ่งเพิกถอนได้ โอนสิทธิ์ไม่ได้ และไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้เว็บไซต์บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเอง และเพื่อดาวน์โหลดและพิมพ์สำเนาเนื้อหานั้นเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเอง

3.2 คุณต้องไม่ (และต้องไม่พยายามที่จะ):
(ก) ใช้หรือคัดลอกส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์อนุญาตที่กำหนดไว้ข้างต้น
(ข) แจกจ่าย แปล ปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์
(ค) สร้างงานสืบเนื่องของส่วนใดก็ตามหรือจากส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์
(ง) ขาย ให้เช่าระยะสั้น ให้เช่าระยะยาว ให้สิทธิ์อนุญาตช่วง มอบหมาย แลกเปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์ของคุณในทางอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ
(จ) อนุญาตหรือให้ความช่วยเหลือบุคคลใดๆ ให้มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่อธิบายไว้ในย่อหน้า (ก) ถึง (ง) ข้างต้น

4. การใช้เว็บไซต์โดยเป็นสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชม

4.1 คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ได้โดยเป็นผู้เยี่ยมชมหรือสมาชิกของนิคอน หากคุณเช่าอุปกรณ์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดในการเช่า คุณต้องดำเนินการดังกล่าวภายใต้บัญชีสมาชิก   ข้อ 4.3 ถึง 5.5 ใช้กับสมาชิกเท่านั้น และไม่ใช้กับบุคคลที่ประสงค์จะใช้เว็บไซต์โดยเป็นเพียงผู้เยี่ยมชมเท่านั้น  

4.2 เพื่อเป็นสมาชิกนิคอน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีสมาชิกที่ www.nikon.co.th และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเป็นสมาชิกที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องแจ้งรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนของตัวคุณเอง ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ เมื่อคุณสร้างบัญชี คุณต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลล่าสุดทุกครั้ง การไม่ปฏิบัติเช่นนั้นก่อให้เกิดการละเมิดข้อกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีของคุณสิ้นสุดลงทันที คุณจะต้องไม่ใช้ชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือชื่อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการใช้งาน ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ใดๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือชื่ออื่นๆ ที่น่ารังเกียจ หยาบคาย หรือลามกอนาจาร เป็นชื่อผู้ใช้ คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่า นิคอนไม่อาจรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสำแดงเท็จใดๆ ที่คุณทำขึ้นในเรื่องนี้

4.3 การสร้างบัญชี Nikon Store จะทำให้คุณสามารถ:

(ก) ชำระเงินได้เร็วยิ่งขึ้น

(ข) ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของคุณทางออนไลน์

(ค) ได้รับประวัติสินค้าที่คุณเคยจัดซื้อ

(ง) บันทึกผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจลงในรายชื่อสินค้าที่ต้องการของคุณ

4.4 สมาชิกภาพมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อนิคอนยอมรับการลงทะเบียนทางออนไลน์ของคุณ และแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลที่รับทราบสมาชิกภาพใหม่ คุณจะได้รับ ID สมาชิกและจะต้องสร้างรหัสผ่าน เราอาจปฏิเสธที่จะให้ ID สมาชิกหรือรหัสผ่านแก่คุณ หรืออนุญาตให้คุณลงทะเบียน ID สมาชิกหรือรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์ ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

4.5 คุณสามารถใช้ ID สมาชิกและรหัสผ่านของนิคอน สำหรับธุรกรรมของคุณบนเว็บไซต์ได้

4.6 สมาชิกนิคอนต้องเป็นบุคคลธรรมดาและไม่ใช่นิติบุคคล

4.7 อนุญาตให้มีได้หนึ่งสมาชิกภาพต่อคน

4.8 สมาชิกภาพจำกัดเฉพาะพื้นที่อย่างเคร่งครัด และมีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น  หากเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย โปรดแจ้งนิคอนโดยทันทีโดยส่งอีเมลถึงเราที่ Nikonstore.TH@nikon.com หรือโทรหาเราที่หมายเลข 02-6335100  นิคอนจะตอบกลับพร้อมรายละเอียดที่แสดงว่าสมาชิกภาพของคุณอาจได้รับผลกระทบหรือสิ้นสุดลงโดยนิคอนอย่างไร

5. การรักษาความปลอดภัยบัญชีสมาชิก

5.1 สมาชิกภาพไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

5.2 คุณต้องรักษา ID สมาชิกและรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดต่อกิจกรรมใดๆ ในบัญชีสมาชิกของคุณเช่นเดียวกับที่กิจกรรมนั้นกระทำโดยคุณ ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงผลิตภัณฑ์ใดๆ และทั้งหมดที่จัดซื้อภายใต้ ID สมาชิกของคุณ

5.3 ธุรกรรมใดๆ หรือการใช้เว็บไซต์ภายใต้ ID สมาชิกของคุณที่ผ่านการรับรองความถูกต้องด้วยรหัสผ่านของคุณ จะถือว่าคุณเป็นผู้ดำเนินการ ในนามของคุณหรือในฐานะตัวแทนของคุณ โดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคุณทุกครั้ง ธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนเว็บไซต์ภายใต้ ID สมาชิกของคุณจะมีผลผูกพันกับคุณ

5.4 คุณต้องแจ้งนิคอนโดยเร็วโดยส่งอีเมลไปที่ Nikonstore.TH@nikon.com หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยบัญชีสมาชิกของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการสูญหาย การโจรกรรม หรือการเปิดเผยหรือการใช้ ID สมาชิกหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต นิคอนจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อ 5 นี้ โดยคุณยังคงต้องรับผิดทุกประการสำหรับธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นภายใต้ ID สมาชิกของคุณ จนกว่านิคอนจะได้รับแจ้งถึงการละเมิดการรักษาความปลอดภัยบัญชีสมาชิกของคุณ

5.5 นิคอนสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือสิ้นสุดบัญชีสมาชิกของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหตุผลใดๆ ต่อไปนี้:
(ก) หากคุณได้ละเมิดหรือเราสงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
(ข) หากคุณได้กระทำการหรือการละเว้นการกระทำ ซึ่ง:
(1) ได้ส่งผลหรืออาจส่งผลให้นิคอนต้องรับผิดใดๆ
(2) เป็นสาเหตุหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของนิคอน
(3) ได้ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสมาชิกอื่นใด หรือ
(ค) หากนิคอนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนข้อเสนอ

6. ข้อมูลที่คุณต้องระบุ

6.1 คุณจะต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อที่จะขอรับสมาชิกภาพหรือจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ในทางอื่น คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดส่วนตัวของคุณได้ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบในบัญชีของฉัน เพียงแค่ป้อนข้อมูลใหม่ลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

6.2 คุณต้องแจ้งนิคอนโดยเร็ว หากรายละเอียดการติดต่อหรือรายละเอียดอื่นๆ ของคุณที่ลงทะเบียนไว้กับเรานั้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง:
(ก) ที่อยู่ของคุณ
(ข) หมายเลขติดต่อของคุณ และ
(ค) อีเมลของคุณ

6.3 นิคอนไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่ได้แจ้งนิคอนให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัวของคุณ

7. การใช้เว็บไซต์

7.1 คุณต้องจัดหาสิทธิ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ของคุณเองเพื่อที่จะใช้เว็บไซต์  คุณเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดข้อมูล และค่าใช้จ่ายเครือข่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์โดยคุณ และคุณรับทราบและตกลงว่าเราไม่มีความผิดชอบหรือความรับผิดต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้น

7.2 คุณเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทำงานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ของคุณ และดูแลให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้จากอุปกรณ์ของคุณ

7.3 เราไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการเฝ้าติดตามการส่งข้อมูลใดๆ ที่ทำขึ้น หรือเนื้อหาที่ส่งหรือเผยแพร่ (ถ้ามี) โดยใช้เว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เรามีสิทธิ์ที่จะเฝ้าติดตาม แก้ไข เปิดเผย ลบ และปฏิเสธ (ถ้ามี) ที่จะส่งหรือโพสต์การส่งข้อมูลและเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว

8. ประสิทธิภาพของเว็บไซต์

8.1 เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้โดยทั่วไป ในช่วงเวลาทำการปกติของเรา อย่างไรก็ตาม การใช้งานได้ของเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สามต่างๆ ทั้งของคุณและของเรา ดังนั้น เราจึงไม่รับรองหรือรับประกันว่า:
(ก) คุณจะสามารถใช้เว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ หรือ
(ข) คุณจะใช้เว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

8.2 คุณรับทราบและตกลงว่าเว็บไซต์อาจใช้งานไม่ได้เป็นครั้งคราว และคุณอาจถูกตัดการเชื่อมต่อจากการใช้เว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมทั้งในกรณีที่:
(ก) เกิดอุปสรรคใดๆ ในการเชื่อมต่อเครือข่าย
(ข) ระบบที่ให้บริการเหล่านั้นใช้งานไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมทั้งเพื่อให้สามารถดำเนินการดูแลรักษาได้)
(ค) คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ หรือ
(ง) เราตัดสินใจที่จะยุติสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการเหล่านั้น

8.3 เราไม่รับประกันประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมทั้งฟังก์ชัน ความจุ และการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ และจำนวนผู้ใช้ที่เข้าใช้เว็บไซต์และระบบที่รองรับเว็บไซต์

8.4 ข้อมูลที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และในขณะที่เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อรับรองให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลล่าสุด แต่ก็อาจมีความล่าช้า ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นการกระทำที่อาจส่งผลต่อความล่าสุดหรือความถูกต้องของข้อมูล คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะดำเนินการสอบถามข้อมูลด้วยตัวเอง เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่คุณได้รับผ่านทางเว็บไซต์นั้นเป็นข้อมูลล่าสุด สมบูรณ์ และถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะใช้งาน

9. การกระทำที่ต้องห้าม

9.1 คุณต้องไม่ใช้ (หรือพยายามใช้) เว็บไซต์:
(ก) เพื่อกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซื่อตรง หรือกิจกรรมใดๆ ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ห้ามกระทำ
(ข) เพื่อเข้าถึง ส่ง เผยแพร่ หรือสื่อสารเนื้อหาที่:
(1) เป็นเท็จ คลาดเคลื่อน ใส่ร้ายป้ายสี น่ารังเกียจ ยั่วโทสะ ลามกอนาจาร ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ ดูถูกเหยียดหยาม อนาจาร ข่มขู่ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางอื่นๆ
(2) รังเกียจคนต่างชาติ เหยียดเชื้อชาติ ล่วงละเมิด คุกคาม หรือสร้างความเกลียดชัง
(3) ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือก่อให้เกิดการละเมิดส่วนตัวที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้รายอื่น
(4) ก่อให้เกิดการส่งข้อความไม่พึงประสงค์ การโฆษณาเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการพนัน หรือการส่งเสริมเว็บไซต์ ธุรกิจ หรือองค์กรของคุณเอง
(5) มีไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ
(6) ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่โฆษณา)
(7) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคล (รวมทั้งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ) หรือ
(8) มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีหรือส่งเสริมเนื้อหาที่ระบุในย่อหน้า (1) ถึง (7) ข้างต้น
(ค) เพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าถึง (หรือสร้างความเสียหาย ขัดขวางหรือรบกวนการทำงานของ) คอมพิวเตอร์ ระบบ แอปพลิเคชัน เครือข่าย หรือบริการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
(ง) เพื่อส่ง เผยแพร่ หรือสื่อสารข้อความจำนวนมากและ/หรือไม่ได้ร้องขอ
(จ) อาจทำให้เรา ซัพพลายเออร์ของเรา หรือผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นๆ ได้รับความเสี่ยงในเชิงลบหรืออันตรายในทางใดๆ ก็ตาม หรือ
(ฉ) อาจทำให้เรา ซัพพลายเออร์ของเรา หรือผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นๆ ต้องรับผิดต่อบุคคลที่สามในทางใดๆ ก็ตาม
(ช) ทำให้เกิดความเสียหายหรือความเสียเปรียบใดๆ ต่อผู้อื่น
(ซ) รบกวนความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(ฌ) เป็นการกระทำผิดทางอาญา
(ญ) อัปโหลดหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบุคคลที่สามดังกล่าว
(ฎ) ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใดๆ
(ฏ) ใส่ร้ายป้ายสี สร้างความเสื่อมเสีย หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น
(ฐ) อัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัส หรือไฟล์เสียหายที่อาจทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหาย
(ฑ) กิจกรรมอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎหมายที่ใช้บังคับห้ามมิให้กระทำ
(ฒ) กิจกรรมอื่นใดที่บริษัทหรือบริษัทในเครือเห็นว่าไม่เหมาะสม

9.2 เราอาจขอให้คุณยุติการกระทำใดๆ ที่เราเชื่อว่าขัดต่อภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณต้องปฏิบัติตามคำขอดังกล่าวทันที หากคุณไม่ปฏิบัติเช่นนั้น เราอาจยุติและบล็อกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการที่เว็บไซต์จัดหาให้

10. การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์

10.1 เพื่อใช้เว็บไซต์และคุณสมบัติของเว็บไซต์ตามจุดประสงค์ คุณต้อง:

(ก) เปิดใช้งานเว็บไซต์ให้ใช้คุกกี้ได้ และ

(ข) มอบสิทธิ์อนุญาตอื่นใดและสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ของคุณที่จำเป็นต้องใช้เป็นครั้งคราว

10.2 หากคุณไม่มอบสิทธิ์อนุญาตและสิทธิ์เข้าถึงดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือคุณสมบัติบางประการได้

10.3 เว็บไซต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการและข้อมูล การใช้เว็บไซต์แสดงว่าคุณรับทราบและตกลงยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจได้รับไวรัสและโค้ดที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ของคุณ

10.4 เราไม่ได้รับประกันหรือค้ำประกันการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ (รวมทั้งข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์นั้น) และการใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและล่าสุดบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อตรวจหาและจัดการภัยคุกคามที่เกิดจากไวรัสและโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ

11. ลิงก์ของบุคคลที่สาม

11.1 เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราไม่มีอำนาจควบคุม ลิงก์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และเราไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้งาน ผลกระทบ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น  เราไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และเราไม่ได้ให้การรับรองข้อมูล ความคิดเห็น สินค้าหรือบริการใดๆ ที่อ้างถึงบนเว็บไซต์ดังกล่าว

12. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

12.1 การรับรอง (ในรูปแบบของสื่อใดๆ) ผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายโดยนิคอนบนเว็บไซต์ประกอบเป็นคำเชิญชวนให้รับคำเสนอ ดังนั้น การที่คุณสั่งซื้อบนเว็บไซต์จึงประกอบเป็นข้อเสนอต่อนิคอนบนพื้นฐานของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งสามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้ตามดุลยพินิจของนิคอนและไม่ก่อให้เกิดสัญญาผูกมัดกับนิคอน

12.2 ในการสั่งซื้อ คุณต้อง:

(ก) คลิกเพิ่มผลิตภัณฑ์ในตะกร้า ในขณะที่อยู่ในหน้าผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในตะกร้าสินค้าของคุณ นอกจากนี้ คุณจะเห็นด้วยว่ารายการนั้นถูกเพิ่มในตะกร้าของฉัน ซึ่งอยู่ในแถบนำทางด้านล่าง

(ข) ตรวจสอบรายการที่คุณเพิ่มในตะกร้าสินค้าของคุณ คุณสามารถลบรายการใดๆ หรืออัปเดตตะกร้าสินค้าของคุณได้ คลิกชำระเงิน เพื่อดำเนินการต่อไป 

(ค) เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน หรือดำเนินการต่อโดยเป็นผู้เยี่ยมชม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อดีของการลงทะเบียน

(ง) กรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ และระบุว่าที่อยู่ที่แจ้งมานั้นเป็นที่อยู่การจัดส่งของคุณด้วยหรือไม่ หากคุณระบุว่าที่อยู่ที่แจ้งไว้ในข้อมูลการเรียกเก็บเงินนั้นแตกต่างกัน ให้กรอกที่อยู่การจัดส่งของคุณ

(จ) ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

(ฉ) ใส่ข้อมูลการชำระเงินของคุณ

(ช) ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่คุณแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ โดยคลิกที่ปุ่มแก้ไขหรือปุ่มเปลี่ยน คลิกสั่งซื้อ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อของคุณ คำสั่งซื้อของคุณจะถูกสั่งหลังจากนี้ และ

(ซ) คุณจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อ คลิกเลือกซื้อสินค้าต่อไป หากคุณประสงค์ที่จะกลับไปยังหน้าแรกของ Nikon Store

12.3 วิธีการชำระเงิน

(ก) บัตรเครดิต/บัตรเดบิต/โมบายแบงก์กิ้ง

(ข) โอน/ชำระผ่านบัญญชีธนาคาร

12.4 กรณีโอน/ชำระผ่านบัญญชีธนาคาร ลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับนิคอนผ่านทางอีเมล: NikonstoreTH@nikon.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน วิธีการชำระเงินดังกล่าวจะใช้เวลา 2 วันทำการ เพื่อยืนยันสถานะ การชำระเงินก่อนที่จะเตรียมคำสั่งซื้อของคุณ

12.5 เหตุผลในการปฏิเสธบัตรเครดิตรวมถึง:

(ก) เงินไม่เพียงพอในบัญชีของคุณ

(ข) บัตรเครดิตถูกบล็อก

(ค) มีการลงทะเบียนว่าบัตรเครดิตถูกขโมยและถูกบล็อก

หากบัตรเครดิตของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะต้องติดต่อธนาคารของคุณเพื่อค้นหาเหตุผล นิคอนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทางการเงินของคุณ และจะไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบได้ว่าเหตุใดธุรกรรมนั้นจึงล้มเหลว

12.6 สถานะคำสั่งซื้อ มีดังนี้

กำลังดำเนินการ: คำสั่งซื้อของคุณถูกสั่งบน Nikon Store แล้ว

เสร็จสมบูรณ์: คำสั่งซื้อของคุณได้รับการตรวจยืนยัน บรรจุและจัดส่งแล้ว

ยกเลิก: คำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกแล้ว

12.7 คำสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณได้รับอีเมลยืนยัน

12.8 คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อเรา หากคุณยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการสั่งซื้อ

12.9 นิคอนสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณทำขึ้นด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม (หรือไม่มีเหตุผล) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงข้อผิดพลาดในราคาที่เสนอหรือข้อผิดพลาดในคำสั่งซื้อของคุณ  เราจะไม่รับผิดชอบต่อ

คุณสำหรับการสูญเสียใดๆที่คุณหรือบุคคลที่สามได้รับโดยเป็นผลมาจากการปฏิเสธคำสั่งซื้อ  เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าคำสั่งซื้อของคุณถูกปฏิเสธบนเว็บไซต์ที่อยู่อีเมลที่คุณแจ้งให้เราทราบ

13. การมีจำหน่ายของผลิตภัณฑ์

13.1 คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา จัดหา และเผยแพร่บนเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราก็รับประกันไม่ได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราจะถูกต้อง และเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้สังเกตดังต่อไปนี้:

(ก) น้ำหนัก การวัด สี และขนาดที่ระบุนั้นเป็นเพียงค่าโดยประมาณ

(ข) อุปกรณ์เสริมใดๆ ที่เสนอร่วมกับผลิตภัณฑ์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจจำหน่ายต่างหาก 

(ค) ข้อมูลจำเพาะที่ระบุอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเนื่องจากการปรับให้ดีขึ้นและการปรับปรุง

13.2 แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา จัดหา และเผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นจะสามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปในประเทศไทย ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตก็ตาม ไม่มีส่วนใดบนเว็บไซต์ที่สื่อเป็นนัย รับรองหรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีจำหน่ายหรือจะมีจำหน่ายโดยตัวแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตของนิคอนในพื้นที่ในประเทศไทย  เพราะฉะนั้น คุณควรตรวจสอบกับตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของนิคอนในพื้นที่ของคุณ เพื่อตรวจดูการมีจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ของคุณ

13.3 หากผลิตภัณฑ์ใดก็ตามในคำสั่งซื้อของคุณหมดหรือไม่มีจำหน่ายแล้ว นิคอนจะใช้ความพยายามตามสมควรในการติดต่อคุณภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่นิคอนได้รับคำสั่งซื้อ เพื่อจัดเตรียมการคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนหรือทดแทนผลิตภัณฑ์นั้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบได้ในช่วงราคา

ที่ใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) โดยมีการตกลงจากคุณ หรือดำเนินการอย่างอื่นตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างคุณกับนิคอน

13.4 นิคอนสงวนสิทธิ์ในการยุติหรือระงับการขายผลิตภัณฑ์ใดๆ บนเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ  นิคอนปฏิเสธและยกเว้นความรับผิดใดๆ อันเป็นผลมาจากการยุติหรือการระงับผลิตภัณฑ์ใดๆ ภายใต้ข้อ 19.5 (ค)

13.5 นิคอนสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ต่อคุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะ การกำหนดราคา และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

13.6 การมีจำหน่ายของผลิตภัณฑ์มีการระบุดังนี้:

มีสินค้า: มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสั่งซื้อและจัดส่งได้

สินค้าหมด: ไม่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ แต่คุณสามารถขอรับการแจ้งเตือนได้เมื่อกลับมามีสินค้าอีกครั้ง

13.7 รายชื่อสินค้าที่ต้องการ

คุณสามารถขอรับการแจ้งเตือนทางอีเมลได้ในทันทีที่ผลิตภัณฑ์ที่สินค้าหมดนั้นมีจำหน่ายอีกครั้ง เพียงแค่คลิกแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีจำหน่าย เพื่อแจ้งข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบของคุณ หรือลงทะเบียนบัญชี

13.8 คุณสามารถขอรับการแจ้งเตือนทางอีเมลได้ในทันทีที่ผลิตภัณฑ์ที่สินค้าหมดนั้นมีจำหน่ายอีกครั้ง เพียงแค่คลิกแจ้งให้ทราบเมื่อมีจำหน่าย เพื่อแจ้งข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบของคุณ หรือลงทะเบียนบัญชี

14. ราคา

14.1 ราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาที่เสนอในสกุลเงินบาท และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้ามี

14.2 ราคาที่ระบุบนเว็บไซต์สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดส่งและการจัดการ เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

14.3 ราคาทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ดุลยพินิจของนิคอนแต่เพียงผู้เดียว โดยเด็ดขาดโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

15.     การชำระเงิน

15.1 ก่อนที่นิคอนจะรับคำสั่งซื้อของคุณ นิคอนจะต้องได้รับและหักบัญชีการชำระคำสั่งซื้อเงินเต็มราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมการจัดส่งและการจัดการ) หากไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้ คำสั่งซื้อของคุณจะถูกปฏิเสธ และคุณจะได้รับแจ้งเรื่องนี้บนเว็บไซต์หรือตามที่อยู่อีเมลที่คุณแจ้งไว้

15.2 ในการชำระหรือการพยายามชำระค่าผลิตภัณฑ์ คุณตกลงว่าคุณจะไม่มีส่วนร่วมและไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ฉ้อโกงหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

15.3 หลังจากที่ดำเนินการชำระเงินคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลที่ยืนยันคำสั่งซื้อนั้น พร้อมด้วยใบแจ้งหนี้ที่ระบุรายละเอียดราคาของแต่ละผลิตภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมการจัดส่ง/การส่งมอบที่คุณต้องชำระ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง และจำนวนเงินทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ (อีเมลยืนยัน)  วันที่ของอีเมลยืนยันนี้จะถือเป็นวันที่ของคำสั่งซื้อ (วันที่สั่งซื้อ) หรือคุณสามารถเข้าสู่ระบบในบัญชี Nikon Store ของคุณ และตรวจดูสถานะที่ปรากฏในคำสั่งซื้อล่าสุดของคุณ

15.4 โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดก็ตามในข้อ 15.3 หลังจากที่คุณได้รับอีเมลยืนยันแล้ว นิคอนอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อได้ หากนิคอนสงสัยว่าคุณมีส่วนร่วมในการกระทำฉ้อโกงหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ในทางอื่นในการจัดทำคำสั่งซื้อ

16. การส่งมอบและความเสี่ยง

16.1 นิคอนส่งมอบเฉพาะสินค้าที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์ภายในประเทศไทยเท่านั้น
ที่อยู่การจัดส่งที่ระบุในแบบฟอร์มการสั่งซื้อของคุณ (ที่อยู่การจัดส่ง) จะต้องอยู่ในประเทศไทย

16.2 สินค้าที่รวมอยู่ในคำสั่งซื้อของคุณที่นิคอนยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่การจัดส่ง
หากคุณไม่ได้ระบุที่อยู่การจัดส่งอย่างถูกต้อง หรือไม่ได้ระบุที่อยู่การจัดส่งโดยเป็นไปตามข้อ 16.1 คุณจะต้องรับผิดสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนิคอน (เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งซ้ำ)

16.3 คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน (รวมทั้งรายละเอียดการติดตาม) เมื่อส่งสินค้าในคำสั่งซื้อของคุณแล้ว อาจมีอีเมลแจ้งเตือนมากกว่าหนึ่งฉบับ หากส่งสินค้าในคำสั่งซื้อของคุณในเวลาที่แตกต่างกัน

16.4 หากส่งสินค้าในคำสั่งซื้อของคุณแล้ว และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งตามที่ร้องขอได้ นิคอนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการจัดส่งสินค้า ไปยังที่อยู่จัดส่งเดิมที่คุณแจ้งไว้ต่อนิคอน

16.5 คุณรับทราบและตกลงว่าอาจไม่มีสินค้าสำหรับการจัดส่งในทันที
คุณเข้าใจว่าในขณะที่นิคอนมุ่งหวังที่จะส่งสินค้าภายในกรอบเวลาการจัดส่งมาตรฐาน 5-7 วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อ นิคอนไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเป็นไปตามกรอบเวลาดังกล่าวเสมอไป

16.6 คุณรับทราบและตกลงว่านิคอนอาจไม่สามารถทำตามกรอบเวลาการส่งมอบที่คาดการณ์ไว้ ตามที่แจ้งต่อคุณภายใต้ข้อ 16.3 เนื่องจากปัจจัยที่นอกเหนืออำนาจควบคุม และกรอบเวลาการส่งมอบอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง นิคอนจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อคุณหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการส่งมอบ หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาการส่งมอบสินค้า

16.7 ความเสี่ยงในสินค้าจะส่งผ่านถึงคุณในวันที่และเวลาที่ส่งมอบสินค้าให้แก่คุณ

16.8 หากนิคอนไม่สามารถส่งสินค้าในคำสั่งซื้อของคุณเพื่อส่งมอบให้แก่คุณภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สั่งซื้อ นิคอนจะติดต่อคุณ และสำหรับการจัดส่งที่ไม่เป็นผลสำเร็จ เราจะส่งอีเมลถึงคุณหลังจากที่พยายามส่ง 7 ครั้ง โดยขอให้คุณติดต่อเราภายใน 3 วันเพื่อจัดเตรียมการจัดส่งซ้ำ หากเราไม่ได้รับการติดต่อจากคุณภายใน 7 วันเพื่อจัดเตรียมการจัดส่งซ้ำ หรือหากการจัดส่งซ้ำยังคงไม่เป็นผลสำเร็จ จะถือว่าคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก

16.9 ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
จัดส่งฟรี สำหรับมูลค่าการสั่งซื้อมากกว่า 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 120 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับมูลค่าการสั่งซื้อน้อยกว่า 2,000 บาท

16.10 นิคอนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16.11 ระยะเวลาจัดส่ง
กรุงเทพฯและปริมณฑล 3-5 วันทำการหลังจากที่ได้รับชำระเงิน
ต่างจังหวัด 5-7 วันทำการหลังจากที่ได้รับชำระเงิน
นิคอนปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

16.12 คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อของคุณได้ในส่วน "บัญชีของฉัน" บนเว็บไซต์ Nikon Store เมื่อคำสั่งซื้อถูกส่งเข้าระบบของเราแล้ว

16.13 กรณีพบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการขนส่ง มีความชำรุด/เสียหายขณะขนส่ง เช่น สภาพกล่องบุบ ฉีกขาด หรือสภาพไม่สมบูรณ์โดยสิ้นเชิง ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าแล้วแจ้งมายังบริษัท เพื่อดำเนินการต่อไป

17. กรรมสิทธิ์

17.1 กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านถึงคุณในวันที่ส่งมอบสินค้าให้แก่คุณ หรือวันที่เราได้รับและยอมรับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ครบกำหนดในส่วนของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มใดๆ ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมการจัดการและการจัดส่งใดๆ แล้วแต่ว่าวันที่ใดจะมาทีหลัง

18. การรับประกัน

18.1 ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต นิคอนไม่ค้ำประกัน ให้การรับรอง รับรอง รับประกันหรือให้คำมั่น ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยหรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง:
(ก) ว่าคุณจะได้รับอีเมลใดๆ ที่ส่งจากเว็บไซต์ หรือนิคอนจะได้รับหากคุณเป็นผู้ส่งอีเมล หรือนิคอนจะรับประกันความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความปลอดภัยของอีเมลระหว่างการส่งทางอินเทอร์เน็ต
(ข) เกี่ยวกับความเชื่อถือได้ ประสิทธิภาพ หรือการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือ
(ค) ว่าข้อมูลที่คุณได้รับผ่านทางเว็บไซต์นั้นเป็นหรือจะเป็นข้อมูลล่าสุด สมบูรณ์หรือถูกต้องเสมอไป

18.2 ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ พยายามที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนิคอนหรือการฉ้อโกง

18.3 คุณรับรองและรับประกันต่อนิคอนว่า:
(ก) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งต่อเรานั้นเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ และล่าสุด
(ข) ตัวแทนที่เสนอชื่อเพื่อรับสินค้าในกรณีที่คุณไม่สามารถรับการส่งมอบได้นั้นได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคุณ
(ค) คุณมีอายุเกินสิบแปด (18) ปีและมีความสามารถในการเข้าทำสัญญาซื้อ
(ง) คุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อกับเรา และ
(จ) คุณไม่ได้กระทำการโดยขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบบังคับใดๆ

18.4 นิคอนและ/หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยคุณ หรือความไม่สามารถในการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ นิคอนอาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือดัดแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หรืออาจระงับหรือยุติบริการที่จัดให้ผ่านเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นิคอนหรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือความไม่สามารถในการใช้เว็บไซต์นี้

19. การยกเว้นและการจำกัดความรับผิด

19.1 คุณรับทราบและตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงในการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ด้วยตัวของคุณเอง นิคอนไม่ได้รับรองหรือรับประกันประเภทใดๆ ทั้งสิ้น

(ก) สำหรับความถูกต้อง ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ในเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่เผยแพร่บนหรือจัดให้มีผ่านทางเว็บไซต์นี้

(ข) ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์นี้ใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่อาจแพร่ไวรัส เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณหรือทรัพย์สินอื่นใด เมื่อคุณเข้าถึง เรียกดู ดาวน์โหลด หรือใช้เว็บไซต์นี้ในทางอื่นๆ

19.2 ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและเป็นไปตามข้อ 18 เรายกเว้นการรับรอง การค้ำประกัน เงื่อนไข การรับประกัน สิทธิ์ การเยียวยา ความรับผิด และข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจกำหนดหรือระบุเป็นนัยโดยกฎหมาย กฎหมายทั่วไป หรือธรรมเนียมปฏิบัติ (ยกเว้นการค้ำประกันหรือสิทธิ์ใดๆ ภายใต้บทบัญญัติใดๆ (รวมทั้งกฎหมายผู้บริโภคของประเทศไทย) ซึ่งการยกเว้นดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือทำให้วรรคนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นโมฆะ)

19.3 เรายกเว้นความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์โดยคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง:

(ก) การสูญเสียใดๆ และทั้งหมดสำหรับผลกำไร รายได้ ค่าความนิยม เงินออม ข้อมูล โอกาสทางธุรกิจ หรือความคาดหวังที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดไว้ และการสูญเสียใดๆ และทั้งหมด ไม่ว่าโดยอ้อม พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง เชิงลงโทษ หรือที่เป็นแบบอย่าง และ

(ข) ความสูญเสียอื่นใด

19.4 ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตและเป็นไปตามข้อ 18 นิคอนปฏิเสธความรับผิดทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงความเสียหายหรือการสูญเสียโดยอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง) ที่คุณหรือบุคคลที่สามใดๆ ได้รับ หรือเกิดขึ้นต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ด้วยเหตุผลของการใช้เว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด หรือการพึ่งพาเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ จุดบกพร่อง ความผิด การสำแดงเท็จ หรือความคลาดเคลื่อนใน ของ หรือบนส่วนใดของ (ตามที่ใช้ได้) เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ หรือเนื่องจากการใช้งานไม่ได้ของเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

20.     การสิ้นสุดสมาชิกภาพ และการระงับ การเพิกถอน หรือการเปลี่ยนแปลงต่อเว็บไซต์

20.1 นิคอนสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดสมาชิกภาพของคุณหรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยเด็ดขาด เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบและไม่ต้องรับผิดใดๆ หากนิคอนมีเหตุผลอันสมควรที่เชื่อได้ว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

20.2 นิคอนสงวนสิทธิ์ในการ:

(ก) ระงับการใช้งานหรือเพิกถอนเว็บไซต์และคุณสมบัติหรือส่วนประกอบใดๆ ของเว็บไซต์ หรือ

(ข) เพิ่มเติม แก้ไข ลบ หรือปิดการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และคุณสมบัติหรือส่วนประกอบใดๆ ของเว็บไซต์

ในแต่ละกรณี เมื่อใดก็ได้ และด้วยเหตุผลใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบและไม่ต้องรับผิดใดๆ

21. ความเป็นส่วนตัว

21.1 เว้นแต่ที่จำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมด และข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่นิคอนเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์เป็นครั้งคราว อาจถูกใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและต่อบุคคลดังกล่าวตามที่อาจจะเป็น โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนิคอนและบทบัญญัติที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา และการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

21.2 หากคุณใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง:
(ก) ประเภทของระบบปฏิบัติการและ/หรือซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์อื่นๆ ที่อุปกรณ์ของคุณใช้
(ข) ข้อมูลที่คุณใช้เว็บไซต์ส่งและรับ และประเภทและปริมาณของข้อมูลดังกล่าว
(ค) วันที่และเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์ และ
(ง) ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ

21.3 คุณตกลงว่านิคอนไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับต่อคุณเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณโพสต์ อัปโหลด หรือส่งไปยังนิคอนบนเว็บไซต์ เว้นแต่ที่ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาต่างหากระหว่างตัวคุณเองกับนิคอนหรือตามที่กฎหมายกำหนด
21.4 พื้นที่ทั้งหมดและบางส่วนของเว็บไซต์ถือเป็นพื้นที่สาธารณะ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงรับทราบและตกลงว่าไม่มีการคาดหวังถึงความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับ นิคอนสงวนสิทธิ์ในการรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมู

บันทึกการสนทนา และวิธีการอื่นใดที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยเด็ดขาด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้เว็บไซต์ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเว็บไซต์ที่ใช้บังคับ

21.5 คุณรับรองและรับประกันต่อเราว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งต่อเรานั้นสมบูรณ์และถูกต้อง

21.6 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่นิคอนจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่นี่: https://www.nikon.co.th/privacypolicy

22. ทรัพย์สินทางปัญญา

22.1 นิคอนเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ และผลประโยชน์ใดๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงลิขสิทธิ์ตามที่เกี่ยวข้อง) ในเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์  เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงข้อความ กราฟิก ลิงก์ และเสียง เป็นลิขสิทธิ์ของนิคอนหรือผู้อนุญาต

22.2 ลิขสิทธิ์ทั้งหมดและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในเว็บไซต์และที่ใช้บนเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า ชื่อและโลโก้ทั้งหมด ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏบนเว็บไซต์) เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่นิคอนหรือบริษัทใน Nikon Group เป็นผู้ถือ  ไม่มีการมอบสิทธิ์อนุญาตหรือใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากนิคอน บริษัทใน Nikon Group หรือตัวแทนทางกฎหมาย (แล้วแต่กรณี)  คุณต้องไม่ใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อ หรือโลโก้ใดๆ ที่คล้ายคลึงกับที่นิคอนใช้หรือเกี่ยวข้องกับนิคอนเป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อธุรกิจ หรือชื่อโดเมน

23. การตีความ

23.1 ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดก็ตามของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้อง

กับบทบัญญัติข้อใดก็ตามของนโยบายเว็บไซต์ใดก็ตาม บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะมีผลเหนือบทบัญญัติของนโยบายเว็บไซต์

24. คำยินยอมในการรับคำบอกกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

คุณตกลงที่จะรับคำบอกกล่าว การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่นๆ (คำบอกกล่าว) จากนิคอน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด แค่เพียงอีเมล หรือการโพสต์ บนเว็บไซต์ ของนิคอนคุณตกลงว่าคำบอกกล่าวที่นิคอน แจ้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นคำบอกกล่าวที่คุณยอมรับได้ ในกรณีที่ระเบียบบังคับกำหนด ให้ต้องจัดทำคำบอกกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณต้องการเพิกถอนคำยินยอม ในการรับคำบอกกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องแจ้งนิคอนทางอีเมลและยุติการใช้เว็บไซต์ ในกรณีดังกล่าว สิทธิ์ทั้งหมดที่มอบให้ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

25. ทั่วไป

25.1 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน – หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถือว่าบทบัญญัตินั้นไม่มีผลบังคับใช้เฉพาะในขอบเขตของการห้าม การไม่มีผลบังคับ หรือการบังคับใช้ไม่ได้นั้น โดยไม่ทำให้บทบัญญัติที่เหลือไม่มีผลบังคับ  ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้ และประกอบเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับนิคอน

25.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา – ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ถือว่าคู่สัญญา เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมทุนหรือตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของการดูแลผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดระหว่างคู่สัญญา

25.3 ไม่มีการสละสิทธิ์ – เราไม่ได้สละสิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากเราไม่ได้ใช้หรือมีความล่าช้าในการใช้สิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยา

25.4 ข้อตกลงทั้งฉบับ – ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือนโยบายเว็บไซต์ที่อาจใช้บังคับในระยะต่างๆ ของการใช้เว็บไซต์ ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งฉบับระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของเว็บไซต์  ความเข้าใจ ข้อตกลง การรับรอง หรือการรับประกันใดๆ ก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญนั้นๆ จะถือว่าถูกแทนที่โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และไม่มีผลบังคับใช้ต่อไปอีก

25.5 เหตุสุดวิสัย – ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับและเป็นไปตามข้อ 18 นิคอนจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความล้มเหลวในการตอบสนองหรือความล่าช้าในการตอบสนองภาระผูกพันของตน ซึ่งมีสาเหตุจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมที่สมเหตุสมผล

25.6 กฎหมายที่กำกับควบคุม – ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายของ ประเทศไทย

25.7 การระงับข้อพิพาท – หากคุณมีประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ คำสั่งซื้อ หรือผลิตภัณฑ์ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแก้ไขเรื่องดังกล่าวผ่านการปรึกษาหารือหรือการติดต่อสื่อสารกับเรา ก่อนที่จะเริ่มต้นการพิจารณาคดีทางศาลหรือกระบวนการยุติธรรม