โปรโมชั่นล่าสุด

โปรโมชันล่าสุด


ติดตามข้อเสนอพิเศษ

PROMOTION OF MAY 2024
โปรโมชันประจำเดือนพฤกษภาคม 2567 นี้

ขยายเวลารับประกันสินค้า!  2 ปี 

NIKON Z f

เพิ่มการรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี (เฉพาะตัวกล้อง) 

*การรับประกัน 2 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

Nikon  Special Warranty!

NIKON Z 8 Warranty!

เพิ่มการรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี (เฉพาะตัวกล้อง) 

*การรับประกัน 2 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

Nikon  ONLINE PROMOTION

ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

เมื่อมียอดการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์นิคอนฯ

10,000 บาทขึ้นไป (สินค้าใดก็ใด)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

*การผ่อน 0% จะเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตร

โปรโมชันที่ผ่านมา