พิเศษ ซื้อกล้องนิคอน Z 8 เพิ่มการรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี (เฉพาะตัวกล้อง)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สินค้าที่ร่วมรายการขยายระยะเวลาประกันได้แก่ กล้องนิคอนรุ่น Z 8

2 .การขยายระยะเวลาการรับประกันสงวนสิทธิ์ เฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เท่านั้น

3. สามารถใช้บริการขยายระยะเวลาการรับประกัน ได้ที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการภายใต้ บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เท่านั้น

4. ลูกค้าต้องเก็บเอกสารบัตรรับประกันสินค้าที่ออกโดย บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อร้านค้าและวันที่ซื้อสินค้า เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการรับบริการขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้า

5. บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด