การซูม MC 13-30x/20-45x/25-56x

THB 9,900
ช่องมองภาพต่างหากที่มีกำลังขยายแบบต่าง ๆ
กำลังขยาย: 20-45x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป III หรือ EDIII; 25-56x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED82 และ 13-30x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED50 มุมมองภาพแบบทำมุม (ของจริง/องศา): 2 ที่กำลังขยาย 20x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป III หรือ EDIII และ 1.6 ที่กำลังขยาย 25x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED82 และ 3 ที่กำลังขยาย 13x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED50 มุมมองภาพแบบทำมุม (ที่ปรากฏ/องศา): 38.5 สำหรับทุกรุ่น ที่กำลังขยาย 20x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป III หรือ EDIII; ที่กำลังขยาย 25x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED82 และที่กำลังขยาย 13x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED50 มุมมองภาพที่ 1,000 ม.: ประมาณ 35 ม. เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป III หรือ EDIII ที่กำลังขยาย 20x; 28 ม. เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED82 ที่กำลังขยาย 25x และ 52 ม. เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED50 ที่กำลังขยาย 13x รูรับแสง: 3 มม. ที่กำลังขยาย 20x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป III หรือ EDIII; 3.3 มม. ที่กำลังขยาย 25x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED82 และ 3.8 มม. ที่กำลังขยาย 13x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED50 ความสว่างสัมพัทธ์: 9 ที่กำลังขยาย 20x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป III หรือ EDIII; 10.9 ที่กำลังขยาย 25x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED82 และ 14.4 ที่กำลังขยาย 13x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED50 ระยะสายตา: 12.9 มม. สำหรับทุกรุ่นที่: กำลังขยาย 20x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป III หรือ EDIII; กำลังขยาย 25x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED82 และกำลังขยาย 13x เมื่อติดตั้งกับฟิลด์สโคป ED50 น้ำหนัก: 100 กรัม
ข้อมูลจำเพาะ
ฟิลด์สโคป
รูรับแสง (มม.)3.8 มม. (ที่ 13x)
ขอบเขตรับภาพที่ 1,000 ม. (ม.)52 (ที่ 13x)
ขอบเขตรับภาพเชิงมุม (ที่ปรากฏ/องศา)38.5° (ที่ 13x)
ขอบเขตรับภาพเชิงมุม (จริง/องศา)3.0° (ที่ 13x)
ความสว่างสัมพัทธ์14.4 (ที่ 13x)
กำลังขยาย (x)13-30x
น้ำหนัก (กรัม) (ตัวกล้องเท่านั้น)*1100 กรัม
ระยะสายตา (มม.)12.9 มม. (ที่ 13x)
ประเภท
SKUBDB90063