การสนับสนุน

คำแนะนำด้านบริการจากนิคอน

คำแนะนำด้านบริการสำหรับกล้องถ่ายภาพฟิล์ม SLR NIKON F6

[ 15-07-2020 ]

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นิคอนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการถ่ายภาพของคุณ

เนื่องจากนิคอนพบว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์มีระดับของสารเคมี Dibutyl Phthalate (DBP) เกินค่ามาตรฐานที่ระบุในมาตรฐาน RoHS* ถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพฟิล์ม SLR รุ่น F6 ซึ่งได้มีการยืนยันจากการตรวจสอบตามมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นิคอน

*ข้อกำหนด RoHS (2011/65 / EU และ 2015/863 / EU) เป็นข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*

ทางนิคอนจะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีปัญหา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ว่ากล้องจะหมดอายุการรับประกันสินค้าแล้วก็ตาม

บทสรุปของปัญหา

นิคอนมีการควบคุมการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน RoHS ของสหภาพยุโรป ซึ่งทางซัพพลายเออร์ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอยู่ในชิ้นส่วนอุปกรณ์ โดยข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ ถูกพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบภายในล่าสุดพบว่า ระดับของสารเคมี Dibutyl Phthalate (DBP) ที่อยู่ในชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเกินค่ามาตรฐานที่ระบุในมาตรฐาน RoHS ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

การดำเนินการ

ระงับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานทันทีที่ได้รับการยืนยันจากการตรวจสอบภายใน ระบุว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS ระดับของสารเคมี Dibutyl Phthalate (DBP) เกินค่ามาตรฐานถูกพบในชิ้นส่วนอุปกรณ์ของกล้องถ่ายภาพฟิล์มบางตัว ซึ่งผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพฟิล์มเหล่านี้ไม่ได้มีปัญหาทางด้านคุณภาพหรือประสิทธิภาพของระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ และมิได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน สามารถใช้กล้องถ่ายภาพต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวลใจใดๆ อย่างไรก็ตามนิคอนจะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีปัญหาดังกล่าว

มาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ

ทางพนักงานของกลุ่มบริษัทนิคอนทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมใหม่ตามระเบียบปฏิบัติตามมาตรฐาน RoHS ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างกระบวนการตรวจสอบ แนะนำและบริหารจัดการกับสายการจัดหาจัดจ้างซัพพลายเออร์ให้ตระหนักตามมาตรฐานที่กำหนด RoHS เพื่อพยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกในอนาคต

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้เกิดกับกล้องถ่ายภาพฟิล์ม SLR รุ่น F6 จำนวน 152 ตัว ที่มีหมายเลขซีเรียล 7 หลักของกล้องดังต่อไปนี้

0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

หากกล้องไม่อยู่ในข่ายที่ระบุข้างต้น ลูกค้าสามารถใช้กล้องถ่ายภาพต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวลใจกับปัญหานี้

หมายเลขซีเรียล 7 หลักของกล้อง จะปรากฏอยู่ภายในกรอบสีแดง ดังที่แสดงในแผนภาพด้านบน

การแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

หากต้องการขอรับบริการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพฟิล์ม SLR รุ่น F6 ที่ได้รับผลกระทบ โปรดติดต่อศูนย์บริการนิคอน เพื่อทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ว่ากล้องจะหมดอายุการรับประกันสินค้าแล้วก็ตาม

ทางเราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

นิคอนจะดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เราหวังว่าท่านจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นิคอนต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการถ่ายภาพ