Support

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ศูนย์บริการนิคอน

บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้่น 45 ริเวอร์วิงอีส ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
คลิกเพื่อดูตำแหน่ง
โทรศัพท์: 0-2633-5100
แฟกซ์: 0-2633-5191-2
อีเมล์: nst.support@nikon.com

วันและเวลาทําการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30น.-17:30น. (ปิดทําการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Nikon Authorised Repair Shop

บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

11/2 โซน A ถนนรัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
คลิกเพื่อดูตำแหน่ง
โทรศัพท์: 0-5323-4999
แฟกซ์: 0-5323-3077
อีเมล์: info@denchai.com
เว็ปไซต์: www.denchai.com
Facebook: Denchai Tech Chiangmai

วันและเวลาทําการ

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8:30น.-17:30น. (ปิดทําการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)