การสนับสนุน

คำแนะนำด้านบริการจากนิคอน

คำแนะนำด้านการบริการสำหรับกล้อง D-SLR รุ่น นิคอน D810

[ 19-08-2014 ]

ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นิคอนสำหรับงานถ่ายภาพของท่าน

เราได้รับแจ้งจากผู้ใช้กล้อง D-SLR รุ่น นิคอน D810 บางท่านว่า ในบางครั้ง ได้มีการพบจุดสว่าง (Bright Spots) ที่สามารถสังเกตเห็นได้เมื่อกล้องเปิดรับแสงเป็นเวลานาน และในบางภาพที่ถ่ายโดยใช้การตั้งค่าพื้นที่ภาพเป็น 1.2x (30x20) หลัง จากได้มีการตรวจสอบ เราพบว่า มีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดจุดสว่างที่สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อถ่ายภาพ โดยใช้การตั้งค่าดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์บริการนิคอนยินดีที่จะให้บริการแก้ไขกล้องที่ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วเหล่า นี้ตามความจำเป็น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบ และนำกล้องของท่านเข้ามารับบริการ หากกล้องของท่านประสบปัญหานี้

การตรวจสอบกล้องที่ได้รับผลกระทบ

หากต้องการตรวจสอบว่ากล้องของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหานี้หรือไม่ กรุณาป้อนหมายเลขเครื่องของกล้องลงในกล่องข้อความด้านล่าง จากนั้น กดปุ่ม 'ตรวจสอบหมายเลขเครื่อง' หากกล้องของท่านเข้าข่ายว่าได้รับผลกระทบดังกล่าว กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ 'การแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ' เพื่อส่งกล้องเข้ามารับบริการ แต่หากกล้องของท่านไม่ได้รับผลกระทบ ท่านสามารถใช้งานกล้องต่อไปโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้

โปรดทราบว่า กล้องที่มีเครื่องหมายจุดสีดำอยู่ในช่องต่อขาตั้งกล้องซึ่งอยู่ใต้ตัวกล้อง ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง เป็นกล้องที่ได้รับการตรวจสอบและการปรับตั้งค่าที่จำเป็นมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก ดังนั้น หากกล้องของท่านมีเครื่องหมายจุดสีดำดังกล่าวอยู่แล้ว ท่านสามารถใช้งานกล้องต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวล ถึงแม้ว่าหมายเลขเครื่อง

SERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & LensesSERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & Lenses

การแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับกล้องที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ทางศูนย์บริการจะทำการปรับตั้งค่าบางค่าเกี่ยวกับเซ็นเซอร์รับภาพและ อัพเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้ หลังการดำเนินการแก้ไขแล้ว ปัญหาในการเกิดจุดสว่างเมื่อกล้องเปิดรับแสงนานและถ่ายโดยใช้การตั้งค่าพื้นที่ภาพ เป็น 1.2x (30x20) จะลดน้อยลง 

เนื่องจากกล้อง D810 มีความละเอียดและความคมชัดของภาพที่สูงกว่ากล้องรุ่นอื่นๆ ดังนั้น ถึงแม้ว่ากล้องจะได้รับการบริการเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้ว อาจมีบางกรณีซึ่งพบได้น้อยมากที่อาจเกิดจุดสว่าง ซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่าภาพที่ถ่ายด้วยกล้องรุ่นก่อนๆ เมื่อเปิดรับแสงในระยะเวลานานกว่า 30 วินาทีเท่ากัน หากเป็นเช่นนี้ ท่านสามารถลดจุดสว่างลงได้โดยการเปิดฟังก์ชันลดน๊อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน (Long Exposure NR)

ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการแก้ไขกล้องโดยตรงได้ที่ศูนย์บริการนิ คอน หรือ หากในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำกล้องมาที่ศูนย์ได้ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ มีบริการรับ-ส่งผ่านทางผู้ให้บริการรับขนส่งพัสดุ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่อีเมลล์ Nst.support@Nikon.com พร้อมแนบรายละเอียดตามด้านล่างนี้

  • ชื่อ-สกุล
  • ที่อยู่ในการรับ-ส่งกล้องทาง (ทางพัสดุ)
  • เบอร์โทรศัพท์
  • หมายเลข Serial No.ของกล้องที่ประสงค์เข้ารับบริการ

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ โทร 02-633-5100 กด 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ นิคอนขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นดังกล่าว

นิคอนจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นิคอนต่อไป