การสนับสนุน

คำแนะนำด้านบริการจากนิคอน

คำแนะนำด้านการบริการสำหรับกล้อง D-SLR รุ่น D750 (เพิ่มเติม)

[ 12-07-2017 ]

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์นิคอน เพื่อตอบสนองความต้องการในการถ่ายภาพของคุณ

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 และเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา นิคอนได้ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของชัตเตอร์ในกล้อง DSLR รุ่น D750 บางส่วนที่ผลิตระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเงาขึ้นในบางส่วนของภาพถ่าย นับจากนั้น นิคอนได้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมและพบว่าปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นกับกล้องรุ่น D750 ที่ผลิตในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2557 และระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559 เช่นกัน

ดังนั้น กล้องรุ่น D750 ที่ผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2559 จึงอยู่ในข่ายที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบและรับบริการแก้ไขชุดชัตเตอร์ โดยท่านสามารถตรวจสอบว่ากล้องของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “การระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ” ด้านล่างนี้

บริษัทฯ ขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิคอน

คำแนะนำด้านการบริการสำหรับกล้องดิจิตอล SLR รุ่น D750

[ 29-02-2016 ]

ขอขอบคุณที่เลือกนิคอน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการถ่ายภาพของคุณ

ตามที่ทางนิคอนได้ประกาศในเดือนกรกฏาคม 2558 เกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของชัตเตอร์ในกล้อง DSLR ของรุ่น D750 บางส่วนที่ผลิตในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2557 ซึ่งส่งผลให้อาจเกิดเงาขึ้นในบางส่วนของภาพถ่าย นับจากช่วงเวลาดังกล่าว นิคอนได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและพบว่าปัญหาดังกล่าวอาจเกิดได้กับกล้องรุ่น D750 ที่ผลิตขึ้นในระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 เช่นกัน

ดังนั้น กล้องรุ่น D750 ที่ผลิตขึ้นในระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 จึงอยู่ในข่ายที่ต้องเข้ารับการตรวจเช็คและรับบริการแก้ไขชุดชัตเตอร์ของกล้องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย ทั้งนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิคอนได้โดยตรงหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนี้

กรุณาตรวจสอบว่ากล้องของท่านได้รับผลกระทบนี้หรือไม่ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

คำแนะนำด้านการบริการสำหรับกล้องดิจิตอล SLR รุ่น D750

[ 09-07-2015 ]

ขอขอบคุณที่เลือก Nikon เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการถ่ายภาพของท่าน

ตามที่นิคอนได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลของชัตเตอร์ในกล้อง DSLR รุ่น D750 บางส่วนที่ผลิตในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2014 ทำงานผิดปกติ ซึ่งบางครั้งส่งผลให้เกิดเงาในภาพ นิคอนจึงตัดสินใจที่จะดำเนินมาตรการเกี่ยวกับปัญหานี้ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล้างนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

การระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

ในการตรวจสอบว่ากล้องของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหานี้หรือไม่นั้น ท่านสามารถกรอกหมายเลขเครื่องของกล้องลงในกล่องข้อความด้านล่าง และคลิกปุ่ม Verify Serial Number (ตรวจสอบหมายเลขเครื่อง) เพื่อตรวจสอบ เราจะตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ของกล้องท่านกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ หากกล้องของท่านได้รับผลกระทบ จะมีคำแนะนำให้ท่านเข้ารับบริการปรากฏขึ้น แต่หากกล้องของท่านไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ จะมีการยืนยันว่ากล้องของท่านไม่จำเป็นต้องเข้ารับบริการและท่านสามารถใช้กล้องได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาดังกล่าว

SERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & LensesSERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & Lenses

หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของกล้องคือตัวเลข 7 หลักที่แสดงตรงกรอบสีแดงในภาพข้างต้น

การแก้ไขปัญหา

โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nikon หากท่านเป็นเจ้าของกล้องดิจิตอล SLR ของ Nikon รุ่น D750 ที่ประสบปัญหานี้
เจ้าหน้าที่จะเก็บกล้องของท่านไว้เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมชัตเตอร์ของกล้องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ว่ากล้องจะหมดอายุการรับประกันแล้วก็ตาม

ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการแก้ไขกล้องโดยตรงได้ที่ศูนย์บริการนิคอน หรือ หากในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำกล้องมาที่ศูนย์บริการได้ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯมีบริการรับ-ส่งผ่านทางผู้ให้บริการรับขนส่งพัสดุ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่อีเมล์ Nst.support@nikon.com พร้อมแนบรายละเอียดตามด้านล่างนี้

 

  • ชื่อ-สกุล **กรุณาระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ**
  • ที่อยู่ในการรับ-ส่งกล้องทางพัสดุ **กรุณาระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ**
  • เบอร์โทรศัพท์
  • หมายเลข Serial No. ของกล้องที่ประสงค์เข้ารับบริการ
     

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ โทร. 02-633-5100 กด 1 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

การขอรับบริการ

ดูคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อขอรับบริการจากศูนย์บริการ Nikon

ควรส่งตัวกล้องที่มีฝาปิดตัวกล้องเท่านั้นเข้ารับการซ่อมแซม
โปรดนำเลนส์ที่มาพร้อมกับกล้อง รวมถึงแบตเตอรี่ การ์ดหน่วยความจำ SD และอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่อาจติดมากับกล้องออกก่อนส่งเข้ารับบริการ
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหานี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

ขอให้มั่นใจว่า Nikon ยังคงเดินหน้าทำงานและดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณที่เลือก Nikon เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการถ่ายภาพของคุณ