แจก Code ส่วนลด Z30 ตลอดทั้งเดือนมีนาคม!

กรอกโค้ด ALL3TH เมื่อซื้อสินค้า Z30 ทุกรุ่น รับส่วนลดสูงสุด 2,500 บาท

สินค้าที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

1. สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เฉพาะที่ www.nikon.co.th

2. สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 11-31 มีนาคม 2567

3. การใช้โค้ดส่วนลด ผู้ซื้อสินค้าต้องเป็นสมาชิกนิคอนฯแล้วเท่านั้น

4. การใช้โค้ดส่วนลด ลูกค้าจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำการสั่งซื้อ

5. หากมีการใช้โค้ดส่วนลดแล้ว ลูกค้าได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อด้วยกรณีใดๆ ก็ตามในภายหลัง โค้ดส่วนลดดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก และไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่าจะเต็มจำนวน หรือบางส่วน และไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นได้ และไม่สามารถขอรับสิทธิ์ใหม่ได้

6. บริษัท นิคอนฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ (Account)

7. ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้โค้ดส่วนลด บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแก้ไขปัญหา โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ:
- การผ่อน 0% และโปรโมชั่นอื่นๆเป็นสิทธิ์เฉพาะสำหรับสินค้าที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์โดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
- การผ่อน 0% จะเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตร