Promotion of May'2024

โปรโมชันประจำเดือนพฤกษภาคม 2567 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤกษภาคม 2567 เท่านั้น สินค้ามีจำนวนจำกัด!

 

สินค้าที่ร่วมรายการ

 

สินค้าที่ร่วมรายการ

 

สินค้าที่ร่วมรายการ

สินค้าที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

1. สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤกษภาคม 2567

2.สินค้าพรีเมียมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คืน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆได้

3.ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆได้ 

4.ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้โปรโมชัน บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแก้ไขปัญหา โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ:
- การผ่อน 0% จะเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตร