นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2565

บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Nikon” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญกับการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม และมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกคุ้มครองและประมวลผลอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้บริการใดๆ ของ Nikon ลงทะเบียนสำหรับรับผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ของ Nikon หรือส่งข้อมูลใดๆ ให้แก่ Nikon ทาง Nikon จะถือว่าท่านได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) ฉบับนี้แล้ว ดังนั้น โปรดศึกษานโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด

คำนิยาม

1.    “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด หรือคำอธิบายอื่นๆ ฯลฯ (ซึ่งหมายถึง (ยกเว้นหมายเลขที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง) บันทึก การใช้เสียง การเคลื่อนไหว หรือวิธีการอื่นๆ ในรูปแบบเอกสาร ภาพวาด หรือบันทึกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (หมายถึง บันทึกที่เก็บไว้ในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (หมายถึง รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็ก หรือรูปแบบอื่นที่ไม่สามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของมนุษย์)) โดยสามารถระบุตัวบุคคลได้ (รวมถึงที่สามารถระบุได้ หากรวมกับข้อมูลอื่น ๆ)

2.     ข้อมูลที่มีหมายเลขที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง (เช่น หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขใบรับรองการประกันสุขภาพ)

“Nikon” หมายถึง บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
“Nikon Group” หมายถึง นิคอน คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ (ซึ่งรวม Nikon ในหลายประเทศด้วย)

ตามนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดย Nikon ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Nikon เก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Nikon เก็บรวบรวม 

Nikon เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งดังต่อไปนี้

 • เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการของ Nikon ผ่านโชว์รูม ร้านค้าของตัวแทนจำหน่าย หรือผ่านช่องทางออนไลน์
 • เมื่อท่านลงทะเบียน Nikon School/Activity
 • เมื่อท่านลงทะเบียนแลกรับของสมนาคุณ
 • เมื่อท่านสร้างบัญชีสมาชิกผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของ Nikon Club

Nikon เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
 • ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ และวิธีการชำระเงิน เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางออนไลน์

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Nikon เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรงหรือผ่านซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ ได้แก่ 

 • IP Address ประเภทและตำแหน่งของเบราว์เซอร์ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ การตั้งค่าภาษา วันที่ เวลา และความถี่ในการเข้าชมของท่าน หน้าที่ท่านเข้าชมและระยะเวลาที่เข้าชม เมื่อท่านคลิก คัดลอก หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ และข้อมูลที่คล้ายกัน การใช้งานและการตั้งค่าออนไลน์ทั่วไป ซึ่งรวบรวมโดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (ดูเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 11 ด้านล่าง)
 • เนื้อหา สื่อ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ที่ท่านซื้อ ได้รับอนุญาต สมัครรับข้อมูลข่าวสาร หรือที่ท่านเข้าชม ใช้ คัดลอก ดาวน์โหลดหรือคลิกลิงก์เพื่อเข้าชม
 • ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางธุรกิจ)
 • การยอมรับของท่าน (หรืออย่างอื่น) ในการรับจดหมายข่าว การอัปเดต หรือสื่ออื่นๆ จาก Nikon หรือผู้ให้บริการรายใดของเรา
 • การยอมรับของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่เพียงพอและจำเป็น และจำกัดเฉพาะที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2 ด้านล่างนี้

หากเราจำเป็นต้องตรวจสอบและยืนยันอายุและ/หรือตัวตนของท่านด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่น การตรวจสอบการชำระเงิน การป้องกันการฉ้อโกง การระงับข้อพิพาท หรือเพื่อตอบคำขอหรือข้อร้องเรียน) เราอาจขอสิ่งยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน (หากจำเป็น)

ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา หรือขอให้เราอัปเดตข้อมูลที่เราเก็บไว้หรือลบทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ การลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ท่าน

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในหัวข้อที่ 6 ด้านล่างนี้

2. Nikon ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

Nikon มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการทุกท่าน Nikon จึงเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในรูปแบบของคุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านนั้นสอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของท่านและเป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุด (ดูหัวข้อ 11)

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และเข้าถึงบริการของ Nikon ท่านตกลงว่า Nikon อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือที่เก็บรวบรวมโดย Nikon จากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ การเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของของท่าน ภายใต้ฐานทางกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ท่านร้องขอ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การซ่อมแซม การตรวจสอบ การให้บริการหลังการขาย และการแจกจ่ายแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
 • เพื่อช่วยเหลือท่านในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา
 • เพื่อดำเนินการรับชำระเงินจากท่านสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ และเพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังที่อยู่ของท่านที่ได้ให้ไว้แก่เรา
 • เพื่อตอบสนองต่อคำขอ การสอบถามข้อมูล การซื้อผลิตภัณฑ์ ประวัติการซ่อมแซม (รวมถึงการรวบรวมคำถามของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการของเรา)
 • เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดความต้องการของลูกค้าสำหรับ การวางแผน การพัฒนา การโฆษณา การขายผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการบริการของ Nikon (ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจมาจากแบบสอบถามที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือจากประวัติการสอบถามของลูกค้า)
 • เพื่อตรวจสอบผู้เข้าร่วมนิทรรศการและสัมมนา
 • เพื่อแจ้งผู้ชนะรางวัล เพื่อส่งรางวัล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารอื่น ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับคู่ค้าทางธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อส่งอีเมลถึงผู้ลงทะเบียนหลักสูตร Nikon School เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและ/หรือเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันที่ เวลา สถานที่ และข้อมูลอื่นๆ ของหลักสูตร และเพื่อแจ้งเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ของ Nikon School และเพื่อติดต่อกลับในกรณีที่ได้รับการร้องเรียน
 • เพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการบริการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Nikon เช่น การส่งแคตตาล็อก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ หนังสือ นิตยสาร หรือนิตยสารทางไปรษณีย์ให้แก่ท่าน เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน
 • เพื่อประเมินการสมัคร Nikon Professional Services Thailand Membership
 • เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค ประกาศด้านการบริหารหรือกฎหมายที่สำคัญต่อเว็บไซต์ เนื้อหา สื่อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราพิจารณาแล้วว่าท่านจำเป็นที่จะต้องรับทราบ รวมถึงการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • กรณีใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อดำเนินการออกใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษี
 • เพื่อการใช้และเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิจัย (โดยที่ข้อมูลจะถูกทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล)
 • เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสรรหาบุคลากรจากการให้ข้อมูลโดยผู้สอบถามหรือผู้สมัคร และ
 • เพื่อจัดส่งเอกสารที่จำเป็นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลหรือการดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านสามารถส่งคำร้องขอให้แก้ไขผ่าน Privacy.Th@nikon.com Nikon โดยเราจะตอบกลับคำร้องขอดังกล่าวภายใน 30 วัน หากเราตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งไว้ เราจะแจ้งหรือขอรับความยินยอมจากท่านก่อนการใช้งานใหม่ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ท่านยืนยันและรับรองว่าเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ Nikon มีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นและแจ้งให้บุคคลนั้นทราบถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นแล้ว (และความยินยอมของพ่อแม่/ผู้ปกครอง กรณีที่บุคคลนั้นอายุต่ำกว่า 10 ปี) สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย Nikon จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามภายนอก Nikon Group เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่านก่อน หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่น เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว ยกเว้นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคคลต่อไปนี้ซึ่งท่านได้ยินยอมไว้

 • บริษัทอื่นๆ ใน Nikon Group (รวมถึงบริษัทที่อยู่ในประเทศอื่นๆ)
 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล
 • ที่ปรึกษา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทนายความ นักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีของเรา
 • ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้รับเหมาช่วง (รวมถึงผู้ให้บริการชำระเงิน บริหารจัดการ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเว็บไซต์และ/หรือธุรกิจของเรา) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา
 • ตัวแทนใด ๆ ที่กระทำการในนามของเรา และ
 • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

Nikon Group จะทำให้แน่ใจว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เท่าที่จำเป็นและเพียงพอ และเท่าที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการของเรา และเพื่อให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการของเรา และโอกาสอื่นๆ ภายใน Nikon โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม (เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขายทรัพย์สินทั้งหมดของเราหรือการขายธุรกิจของเรา)

การลงทะเบียนหรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแคมเปญใดๆ ของ Nikon หรือการส่งข้อมูลให้แก่ Nikon เราจะถือว่าท่านตกลงและยินยอมให้ Nikon เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ Nikon Group พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ/หรือสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในข้อ 2 ข้างต้น Nikon จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับที่เหมาะสม และ Nikon จะตรวจสอบและควบคุมการใช้และการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว

หากท่านต้องการให้เราหยุดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดส่งอีเมลหาเราที่ Privacy.Th@nikon.com อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้และข้อตกลงระหว่างเราอาจถูกยกเลิกได้

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราหรือที่เราเก็บรวบรวมจากท่านจากการที่ท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเราอาจถูกส่งไปยัง Nikon Group ในต่างประเทศ และอาจถูกส่งไปจัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลในต่างประเทศ การที่ท่านซื้อสินค้า รับบริการ และ/หรือเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านยินยอมสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศดังกล่าวแล้ว ท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอื่นๆ ใน Nikon Group (ถ้ามี)

5. Nikon ปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

Nikon ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Nikon Group และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความดูแลของเรานั้นปลอดภัย เราขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มความปลอดภัย

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โดยลักษณะของอินเทอร์เน็ตนั้นทำให้การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน ดังนั้น Nikon ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านตลอดเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้โดย Nikon ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม จากนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่ เรายังจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือมาตรฐานทางบัญชี หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของเรา โดย Nikon จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อใดก็ตามที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Nikon (เช่น สำหรับการลงทะเบียน) ท่านยืนยันและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้นั้นถูกต้อง อย่างไรก็ตาม Nikon เข้าใจดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บโดยเราอาจจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม เพื่อขอแก้ไข อัปเดต คัดค้าน ขอให้ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (เว้นแต่เรามีสิทธิที่จะเก็บข้อมูลไว้) ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด

 • ขอให้เราส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมาให้ท่าน
 • ขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น องค์กร หรือหน่วยงานที่ท่านกำหนด
 • ร้องเรียนโดยติดต่อมายังเราหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่เชื่อว่าเราได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้อง หรือมีข้อร้องเรียนอื่นใด
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีต่อไปนี้
  - เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านตามมาตรา 24(4) หรือ (5) เว้นแต่ Nikon สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  - เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของ Nikon
 • สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีสิทธิใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น และต้องการใช้สิทธิดังกล่าว โปรดส่งคำขอไปที่ Privacy.Th@nikon.com รวมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนของท่าน (เช่น บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ถูกต้อง) และระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิ รวมถึงบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี)

ในบางกรณี การใช้สิทธิของท่านที่ระบุไว้ข้างต้นอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน

โดยทั่วไปแล้ว Nikon จะดำเนินการตามสิทธิของท่านที่ร้องขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ซึ่งไม่เกิน 30 วันทำการ) และเราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากเราจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า Nikon มีสิทธิ์ที่จะจำกัดการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

7. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการให้บริการ

ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา หากท่านต้องการยกเลิก โปรดส่งอีเมลไปที่ Privacy.Th@nikon.com พร้อมระบุว่า 'ยกเลิกการสมัคร' และส่งข้อมูลที่เพียงพอที่จะระบุตัวบุคคลของท่านแก่เรา (เช่น ชื่อผู้ใช้ รายละเอียดการลงทะเบียน) และระบุการสมัครรับข้อมูล ซึ่งท่านไม่ต้องการรับหรือเข้าร่วมอีกต่อไป (เช่น บริษัทในเครือของ Nikon) เราจะใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันทำการสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน

เมื่อท่านเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการหรือส่งผลให้มีการยกเลิกการให้บริการโดย Nikon หรือ Nikon Group ในกรณีที่การสมัครรับข่าวสารนั้นเป็นเงื่อนไขของการซื้อสินค้าหรือการให้บริการ  

8. การถอนความยินยอม

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปที่ Privacy.Th@nikon.com หากท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการให้ Nikon เก็บรวบรวม ใช้ หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม ท่านรับทราบว่าในการถอนความยินยอมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมของการบริการ (เช่น การรับประกัน) และคุณภาพของบริการ และบริการที่ท่านจะได้รับอาจไม่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของท่าน และอาจทำให้การใช้งานของท่านมีประสิทธิภาพน้อยลงและไม่สะดวกสบาย

นอกจากนี้ ในการเพิกถอนความยินยอม ท่านรับทราบและตกลงว่าหาก Nikon ไม่สามารถจัดหาสินค้าและ/หรือบริการบางอย่างให้กับท่านได้อีกต่อไป Nikon มีสิทธิ์ที่จะยุติการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวแก่ท่านโดยเราไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ แก่ท่าน

9. ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 10 ปี

ผู้เยาว์ (เช่น บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการแต่งงานหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) คนเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถที่ต้องการเข้าทำนิติกรรมสัญญากับเรา จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

ในกรณีที่ท่านอายุต่ำกว่า 10 ปี Nikon ไม่สามารถตรวจสอบอายุของบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ ดังนั้น ท่านต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านก่อนเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

หาก Nikon พบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง Nikon จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

10. การเชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ Nikon อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก Nikon ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ภายนอก และแนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ซึ่งรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

11. "คุกกี้" – ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ 

เมื่อท่านดูเว็บไซต์นี้ เราอาจจัดเก็บข้อมูลบางอย่างในคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบของ "คุกกี้" เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติ ในครั้งต่อไปที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้สามารถช่วยเราได้หลายวิธี เช่น อนุญาตให้เราปรับแต่งเว็บไซต์และบริการของเราให้ตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น หรือจัดเก็บรหัสผ่านของท่านเพื่อช่วยให้ท่านไม่ต้องป้อนรหัสผ่านใหม่ทุกครั้ง หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ โปรดกำหนดค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านให้ลบคุกกี้ทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ บล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือรับคำเตือนก่อนที่จะมีการจัดเก็บคุกกี้ หากท่านมีการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของ Nikon อย่างต่อเนื่องแสดงว่าท่านยินยอมให้เราใช้ "คุกกี้" ดังกล่าว

12. การปรับปรุงนโยบาย

Nikon จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะทำการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ถูกปรับปรุงลงบนหน้าเว็บไซต์นี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะต้องแจ้งเตือนท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบบนหน้าเว็บไซต์นี้และทำการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม

ท่านตกลงว่าการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของท่าน หลังจากการแก้ไขนโยบายดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขนั้น และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ Nikon ขอแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์เป็นประจำ เพื่อตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่บนหน้าเว็บไซต์

13. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (เช่น ขอตรวจสอบหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ท่านสามารถส่งคำถามและข้อเสนอแนะไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล โดยติดต่อมายัง  Privacy.Th@nikon