Z เมาท์

เลนส์ NIKKOR Z ขนาดกะทัดรัดและสดใสเหมาะอย่างยิ่งกับตัวกล้องมิเรอร์เลสซีรีส์ Z ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับ Z เมาท์ใหม่ที่ปฏิวัติวงการเพื่อคุณภาพของภาพด้านออพติคขั้นสูงสุด

43 รายการ

หน้า
ต่อหน้า
ตั้งค่าทิศทางจากมากไปหาน้อย

43 รายการ

หน้า
ต่อหน้า
ตั้งค่าทิศทางจากมากไปหาน้อย