การสนับสนุน

คำแนะนำด้านบริการจากนิคอน

คำแนะนำด้านบริการสำหรับกล้องมิเรอร์เลส NIKON Z 7 และ Z 6

[ 16-05-2019 ]

ขอบคุณที่กรุณาเลือกใช้ Nikon สนองตอบความต้องการในการถ่ายภาพของคุณ

เราได้รับแจ้งว่าฟังก์ชันระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ในตัวกล้องมิเรอร์เลสรุ่น Z 7 และ Z 6 บางตัวทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ Nikon จะให้บริการกล้องที่ได้รับผลกระทบนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แม้ว่ากล้องจะหมดอายุการรับประกันไปแล้วก็ตาม

การระบุผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์

ในการตรวจสอบว่ากล้องของคุณเป็นหนี่งในกล้องที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้หรือไม่ ให้คุณป้อนหมายเลขซีเรียลของกล้องลงในกล่องข้อความด้านล่าง จากนั้นคลิกปุ่มตรวจสอบหมายเลขซีเรียล เพื่อทำการตรวจสอบยืนยัน  หากผลลัพธ์แสดงว่ากล้องของคุณเป็นหนึ่งในกล้องที่ได้รับผลกระทบ คำแนะนำในการขอรับการบริการจะปรากฏขึ้นมา หากกล้องของคุณไม่ใช่กล้องที่ได้รับผลกระทบ โปรดสบายใจว่าคุณสามารถใช้กล้องของคุณได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาข้อนี้อีกต่อไป

SERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & LensesSERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & Lenses

ในการค้นหาหมายเลขซีเรียล 7 หลักของกล้อง ให้พลิกเปิดจอภาพ LCD ของกล้องเพื่อดูป้ายผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรียลจะปรากฏอยู่ภายในกรอบสีแดง ดังที่แสดงในแผนภาพด้านบน

NIKON Z 7
NIKON Z 6

เราขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่คุณอาจประสบจากกรณีนี้

Nikon จะดำเนินมาตรการทุกทางอย่างสุดความสามารถเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ขอขอบคุณอีกครั้งที่คุณเลือกใช้ Nikon สนองตอบความต้องการด้านการถ่ายภาพของคุณ