การสนับสนุน

คำแนะนำด้านบริการจากนิคอน

คำแนะนำด้านบริการสำหรับกล้องดิจิตอล SLR รุ่น D600 ของ NIKON

[ 10 กรกฎาคม 2019: ประกาศสิ้นสุดการให้บริการแก้ไขสำหรับผู้ใช้กล้องดิจิตอล รุ่น D600 ]

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Nikon เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการถ่ายภาพของคุณ


Please take note that this Service Advisory has already ended on 10 January 2020. Any corrective service performed after 10 January 2020 will be chargeable and in accordance to standard Nikon repair policies.


ก่อนหน้านี้ Nikon ได้แจ้งให้ผู้ใช้กล้องรุ่น D600 ทราบว่า ทาง Nikon จะให้บริการแก้ไขปัญหาของกล้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับกล้องรุ่น D600 ที่มีปัญหา โดยได้ออกคำแนะนำด้านบริการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2013 และต่อมาได้แก้ไขคำแนะนำที่เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 และ 10 เมษายน 2014 นั้น

การประกาศนี้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้กล้องรุ่น D600 ทราบว่าการขอรับบริการแก้ไขปัญหาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ จะมีผลสิ้นสุดจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2020 เท่านั้น ซึ่งการขอรับบริการเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากวันที่ 10 มกราคม 2020 จะคิดค่าใช้จ่ายปกติตามมาตรฐานของศูนย์ซ่อม Nikon

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะขอรับบริการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์นิคอนรุ่น D600 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nikon โดยเร็วที่สุด

แม้ว่าโครงสร้างของกล้องดิจิตอล SLR การกำจัดอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กๆเหล่านี้อย่างหมดจดนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก และในบางกรณีซึ่งพบได้น้อยมากนั้น อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กๆดังกล่าวอาจจะสังเกตเห็นได้ชัดบนภาพถ่าย ดังนั้น Nikon จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามคำแนะนำ ด้านล่าง เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

การแก้ไขปัญหา

ในเบื้องต้น แนะนำให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์รับภาพของกล้องโดยใช้ฟังก์ชั่น “ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ” ที่ติดตั้งในเมนูกล้อง หรือทำความสะอาดด้วยตนเองโดยใช้ลูกยางเป่าลม ตามวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "Low-Pass Filter" ในคู่มือการใช้งานกล้อง หากปฏิบัติตามคำแนะนำ เหล่านี้แล้ว แต่ยังไม่สามารถกำจัดอนุภาคฝุ่นละอองในภาพออกได้หมด โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nikon

ศูนย์บริการ Nikon จะตรวจสอบกล้องโดยละเอียด ทำความสะอาด รวมถึงเปลี่ยนชุดชัตเตอร์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น Nikon จะให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าขนส่งทั้งหมด (ค่าขนส่งเข้ามาและออกจากศูนย์บริการ Nikon)

หมายเหตุ : ในกรณีที่เข้ารับบริการแก้ไขหลายครั้งตามหลักเกณฑ์การให้บริการของ Nikon แล้ว แต่อนุภาคฝุ่นละอองยังคงเห็นได้ชัดเจนในภาพถ่าย (บริเวณที่มีปัญหา) Nikon อาจจะดำเนินการเปลี่ยนกล้องใหม่ เป็นกล้องรุ่นเดิม D600 หรือรุ่นเทียบเท่า ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของทาง Nikon เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

หากต้องการสอบถามข้อมูลเเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nikon เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม Nikon ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

Nikon ยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบกล้องและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Nikon ต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการถ่ายภาพของคุณ