การสนับสนุน

คำแนะนำด้านบริการจากนิคอน

คำแนะนำด้านบริการของกล้องดิจิตอล COOLPIX S33

[ 14-07-2016 ]

ขอขอบคุณที่เลือก Nikon เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการถ่ายภาพของคุณ

เราได้ยืนยันว่าเมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ EH-73P/EH-73PCH เข้ากับกล้อง COOLPIX S33 (ที่ใส่แบตเตอรี่) ผ่านสาย USB ที่ให้มากับกล้อง อาจทำให้อุปกรณ์ใกล้เคียง เช่น วิทยุ ได้รับผลกระทบที่อาจเป็นสัญญาณรบกวน ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ EH-71P/EH-71PCH

บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

การระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้เกิดกับกล้อง COOLPIX S33 ที่ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.0. ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว และไม่เกิดกับเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.1.

สามารถยืนยันรุ่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันของกล้องได้ด้วยการแสดงผลในจอภาพของกล้องตามที่แสดงนี้ หากกล้องของคุณไม่ใช่รุ่นที่ประสบปัญหานี้ (ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.1 ขึ้นไป) โปรดมั่นใจได้ว่าคุณสามารถใช้กล้องต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาดังกล่าว

เลือก รุ่นเฟิร์มแวร์ จาก เมนูตั้งค่า > การตั้งค่ากล้อง เพื่อตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มืออ้างอิงการใช้งานของกล้อง

การแก้ไขปัญหา

หากคุณเป็นเจ้าของกล้อง COOLPIX S33 ที่ประสบปัญหานี้ (รุ่น S33 ที่ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.0) สามารถแก้ปัญหาได้โดยดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์กล้องเวอร์ชันล่าสุดจากศูนย์ดาวน์โหลดของเรา และอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง

http://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/208/COOLPIX_S33.html

หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้องได้ด้วยตนเองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดปรึกษาศูนย์บริการ Nikon เจ้าหน้าที่จะดำเนินการอัพเดทเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ปัญหานี้ให้คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าการรับประกันกล้องจะอยู่ในสถานะใด
บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงอีกครั้งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

Nikon จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงหวังว่าคุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Nikon ของเราต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการถ่ายภาพของคุณ