การสนับสนุน

คำแนะนำด้านบริการจากนิคอน

บริการให้คำปรึกษาสำหรับ 1 NIKKOR VR 10-30MM F / 3.5-5.6 เลนส์

[ 15 กรกฎาคม 2020: ประกาศสิ้นสุดการให้บริการแก้ไข ]

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์นิคอนสำหรับงานถ่ายภาพของคุณ


โปรดทราบว่าคำแนะนำด้านการแก้ไข สำหรับเลนส์ 1 NIKKOR VR 10-30MM F / 3.5-5.6 เลนส์
สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 15 มกราคม 2021
การบริการแก้ไขใดๆหลังจากวันที่ 15 มกราคม 2021 จะคิดค่าใช้จ่ายปกติตามมาตรฐานของศูนย์บริการ Nikon


ตามประกาศของทางนิคอนเกี่ยวกับคำแนะนำด้านบริการสำหรับเลนส์ 1 NIKKOR VR 10-30 มม. f / 3.5-5.6 เรื่องการให้บริการแก้ไขปัญหาของเลนส์ที่มีปัญหา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกาศเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

การประกาศครั้งนี้เป็นการแจ้งให้ทราบว่า การขอรับบริการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะสิ้นสุดในวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งการขอรับบริการเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากวันที่ 15 มกราคม 2564 จะคิดค่าใช้จ่ายปกติตามมาตรฐานของศูนย์ซ่อม Nikon

หากต้องการขอรับบริการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ เลนส์ 1 NIKKOR VR 10-30 มม. f / 3.5-5.6 โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nikon ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2564


เนื่องจากทางนิคอนได้รับการยืนยันเกี่ยวกับปัญหาที่ขึ้นกับเลนส์ 1 NIKKOR VR 10-30 มม. f/3.5-5.6 สำหรับกล้องนิคอน วัน ที่ใช้งานร่วมกับเลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้ โดยเมื่อใช้งานเลนส์ 1 NIKKOR VR 10-30 มม. f/3.5-5.6 เป็นเวลานานหรือซูมเลนบ่อยๆ เลนส์อาจจะไม่สามารถสื่อสารกับกล้องได้อย่างถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจจะปรากฏบนหน้าจอของกล้องและเลนส์อาจไม่สามารถทำงาน ได้ตามปกติ

โปรดติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหานี้ รวมถึงมาตรการแก้ไขด้านล่าง นิคอนจะให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้ จ่ายใดๆ

นิคอนขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหานี้

ทางบริษัทฯ จะนำดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และขอขอบพระคุณอีกครั้งที่เลือกผลิตภัณฑ์นิคอนสำหรับงานถ่ายภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

•  ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะกับเลนส์ 1 NIKKOR VR 10-30 มม. f/3.5-5.6 เท่านั้น
•  ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นกับเลนส์ 1 NIKKOR VR 10-30 มม. f/3.5-5.6 PD-ZOOM
•  ภาพตัวอย่างด้านล่างคือเลนส์ 1 NIKKOR VR 10-30 มม. f/3.5-5.6 สีดำ แต่ปัญหานี้เกิดขึ้นได้กับเลนส์รุ่นนี้ทุกสี

 

 

เลนส์ที่มีจุดดำในช่องสำหรับสลักของกล้องบนเมาท์เลนส์แสดงว่า เลนส์ตัวนั้นได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยศูนย์บริการของนิคอนเรียบร้อยแล้ว

 

ขั้นตอนการบริการ

กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์บริการนิคอน หากท่านมีเลนส์ 1 NIKKOR VR 10-30 มม. f/3.5-5.6 ที่มีปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น ศูนย์บริการจะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ว่า การรับประกันของท่านจะอยู่ในสถานะใด

ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการแก้ไขเลนส์โดยตรงได้ที่ศูนย์บริการนิ คอน หรือ หากในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำเลนส์มาที่ศูนย์ได้ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ มีบริการรับ-ส่งผ่านทางผู้ให้บริการรับขนส่งพัสดุ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่อีเมลล์ Nst.support@Nikon.com พร้อมแนบรายละเอียดตามด้านล่างนี้

• ชื่อ-สกุล **กรุณาระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ**
• ที่อยู่ในการรับ-ส่งเลนส์ทางพัสดุ **กรุณาระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ**
• เบอร์โทรศัพท์
• หมายเลข Serial No.ของเลนส์ที่ประสงค์เข้ารับบริการ

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ โทร 02-633-5100 กด 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ หากท่านชำระเงินค่าซ่อมเลนส์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไปแล้ว โปรดติดต่อศูนย์บริการนิคอนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม