NIKON RELEASES OFFICIAL WEBCAM UTILITY SOFTWARE

ซอฟท์แวร์ที่จะช่วยทำให้ กล้องถ่ายภาพของ Nikon ทั้งระบบมิเรอเลสและ DSLR ทำหน้าที่เป็น กล้องคุณภาพสูงสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์และการถ่ายทอดสด

ประเทศไทย, บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว Webcam utility อย่างเป็นทางการ

ซอฟท์แวร์ที่เปิดตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับผู้ใช้กล้องนิคอนเพื่อให้ใช้งานกล้องทั้งระบบ DSLR และ Mirrorless เป็นกล้องสำหรับการถ่ายทอดสด หรือทำการประชุมแบบทางไกลผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์โดยได้คุณภาพวีดีโอที่สูง การใช้งานที่สะดวกสบายเพียงคุณเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับกล้องและคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังมีความหลากหลายของเลนส์ในระบบ NIKKOR Z mount และ F mount ผู้ใช้งานจะสนุกกับการเลือกมุมกล้อง และความสามารถของเลนส์ที่ให้ทั้งความคมชัดและโบเก้ที่เป็นธรรมชาติ

Webcam Utility เวอร์ชั่นเต็มรองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Nikon Download Center:

https://downloadcenter.nikonimglib.com

ระบบปฎิบัติการที่รองรับ
  • Windows 10 (64-bit)
  • macOS versions 10.13, 10.14, 10.15
รุ่นกล้องที่รองรับการใช้งาน
  • Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300, D3500
  • นอกจากนี้ ยังมีกล้องมิเรอร์เลสและกล้องดิจิตอล SLR ของนิคอนในอนาคตที่จะสามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ใหม่นี้ได้

*Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

*macOS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

*เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ

เกี่ยวกับนิคอน

นิคอนเป็นผู้นำระดับโลกด้านการสร้างภาพดิจิตอล เลนส์ที่มีความเที่ยงตรง และเทคโนโลยีการภาพถ่าย อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานการออกแบบและเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ให้กับอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ได้รับรางวัลสำหรับผู้บริโภคและช่างภาพมืออาชีพ บริษัท นิคอน เซลล์ ประเทศไทย เป็นผู้จัดจำหน่ายกล้องดิจิตอล SLR ทั้งระดับผู้บริโภคทั่วไปและระดับมืออาชีพ, อุปกรณ์และเลนส์จาก NIKKOR, อุปกรณ์แฟลชเสริมภายนอกและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ, กล้องดิจิตอลคอมแพคตระกูลนิคอน COOLPIX, อุปกรณ์เลนส์และกล้องส่องทางไกลทางการกีฬาของนิคอน และรวมถึงกล้องมิเรอร์เลสรุ่นใหม่ล่าสุด โดยดำเนินการในประเทศมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nikon.co.th หรือค้นหาระบบกล้องมิเรอร์เลสซีรีส์ Z และพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ได้ที่นี่ http://nikn.ly/Zseries_TH.

พูดคุยกับนิคอนและช่างภาพคนอื่นๆ บน Facebook NikonThailand  หรือบน Instagram Nikon Thailand