การสนับสนุน

คำแนะนำด้านบริการจากนิคอน

ตำแหน่งโฟกัสเลื่อนระหว่างการถ่ายภาพเพื่อสร้างภาพยนตร์เหลื่อมเวลาด้วย COOLPIX W300/W300S (อัพเดท)

ขอขอบคุณที่เลือก Nikon เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการถ่ายภาพของคุณ

COOLPIX W300/W300s เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.3 แก้ปัญหาการใช้งานที่แจ้งไว้ในประกาศเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 (ตามรายละเอียดด้านล่าง) ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 20 กันยายน
ข้อมูลเฟิร์มแวร์ล่าสุด โปรดคลิก here

ผู้ใช้กล้องดิจิตอล COOLPIX W300 และ COOLPIX W300s บางรายได้แจ้งมาว่าในระหว่างการถ่ายภาพชุดด้วยกล้อง COOLPIX W300 หรือ W300s เพื่อที่จะนำไปใช้สร้างภาพยนตร์เหลื่อมเวลานั้น ตำแหน่งโฟกัสซึ่งควรจะล็อคอยู่กับที่เมื่อถ่ายภาพแรกอาจมีการเลื่อนเกิดขึ้น Nikon ได้ทบทวนข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว และขอยืนยันว่าปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจริงในบางกรณี ภายใต้สภาพแสงเฉพาะบางอย่าง

ดังนั้นเพื่อดำเนินการต่อปัญหานี้ Nikon จึงกำลังพัฒนาการอัพเดทเฟิร์มแวร์ซึ่งจะแก้ไขปัญหานี้ได้  

โปรดกลับมาตรวจสอบที่เว็บไซต์นี้เพื่อดูความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาข้อนี้

เราขอขอบคุณอีกครั้งที่คุณไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์ Nikon เพื่อการถ่ายภาพของคุณ