Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

Nikon Service Advisory

คำแนะนำด้านบริการสำหรับกล้องถ่ายภาพฟิล์ม SLR Nikon F6

15-07-2020

คำแนะนำด้านบริการสำหรับกล้องถ่ายภาพฟิล์ม SLR Nikon F6

เรียนผู้ใช้กล้อง Nikon F6 SLR

 บริการให้คำปรึกษาสำหรับ 1 NIKKOR VR 10-30mm f / 3.5-5.6 เลนส์

15-07-2020

บริการให้คำปรึกษาสำหรับ 1 NIKKOR VR 10-30mm f / 3.5-5.6 เลนส์

เรียนผู้ใช้งานเลนส์ 1 NIKKOR VR 10-30 มม. f/3.5-5.6

คำแนะนำด้านบริการสำหรับกล้องดิจิตอล SLR รุ่น D600 ของ Nikon

10-07-2019

คำแนะนำด้านบริการสำหรับกล้องดิจิตอล SLR รุ่น D600 ของ Nikon

เรียน ผู้ใช้กล้องดิจิตอล SLR รุ่น D600 ของ Nikon

คำแนะนำด้านบริการสำหรับกล้องมิเรอร์เลส Nikon Z 7 และ Z 6

16-05-2019

คำแนะนำด้านบริการสำหรับกล้องมิเรอร์เลส Nikon Z 7 และ Z 6

เรียนคุณผู้ใช้กล้องมิเรอร์เลส Nikon Z 7 และ Z 6

ตำแหน่งโฟกัสเลื่อนระหว่างการถ่ายภาพเพื่อสร้างภาพยนตร์เหลื่อมเวลาด้วย COOLPIX W300/W300s (อัพเดท)

20-09-2018

ตำแหน่งโฟกัสเลื่อนระหว่างการถ่ายภาพเพื่อสร้างภาพยนตร์เหลื่อมเวลาด้วย COOLPIX W300/W300s (อัพเดท)

เรียนผู้ใช้กล้องดิจิตอล Nikon COOLPIX W300 และ COOLPIX W300s

ประกาศสิ้นสุดการให้บริการซ่อมแซมสำหรับผู้ใช้กล้องดิจิตอล SLR รุ่น Nikon D5000 (อัพเดท)

02-04-2018

ประกาศสิ้นสุดการให้บริการซ่อมแซมสำหรับผู้ใช้กล้องดิจิตอล SLR รุ่น Nikon D5000 (อัพเดท)

คำแนะนำด้านบริการสำหรับผู้ใช้กล้องดิจิตอล SLR รุ่น Nikon D5000

คำแนะนำด้านการบริการสำหรับกล้อง D-SLR รุ่น D750 (เพิ่มเติม)

12-07-2017

คำแนะนำด้านการบริการสำหรับกล้อง D-SLR รุ่น D750 (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ใช้กล้องดิจิตอล SLR รุ่น D750

คำแนะนำด้านบริการของกล้องดิจิตอล COOLPIX S33

14-07-2016

คำแนะนำด้านบริการของกล้องดิจิตอล COOLPIX S33

เรียน ผู้ใช้กล้องดิจิตอล Nikon COOLPIX S33

คำแนะนำด้านการบริการสำหรับกล้อง D-SLR รุ่น นิคอน D750

20-01-2015

คำแนะนำด้านการบริการสำหรับกล้อง D-SLR รุ่น นิคอน D750

เรียน ผู้ใช้งานกล้อง DSLR นิคอน รุ่น D750

คำแนะนำด้านการบริการสำหรับกล้อง D-SLR รุ่น นิคอน D810

19-08-2014

คำแนะนำด้านการบริการสำหรับกล้อง D-SLR รุ่น นิคอน D810

เรียน ผู้ใช้กล้องดิจิตอล SLR รุ่น D810 ของนิคอน