Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

Nikon Service Advisory

28-03-2014

คำแนะนำด้านการบริการสำหรับกล้อง D-SLR รุ่น นิคอน D600

[ UPDATES TO SERVICE ADVISORY - 10 April 2014 ]

เรียน ผู้ใช้กล้องดิจิตอล SLR นิคอนรุ่น D600


ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นิคอน

เนื่อง จากทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานกล้อง D-SLR รุ่น นิคอน D600 บางราย ว่ามีการพบจุดขนาดเล็ก ๆ หลายจุดบนภาพที่ถ่ายด้วยกล้องรุ่นดังกล่าว จุดขนาดเล็ก ๆ เหล่านี้คือเงาของฝุ่นภายในตัวกล้องที่เกิดจากการทำงานของกล้องเอง และ/หรือ จากอนุภาคฝุ่นภายนอกที่อาจจะเล็ดลอดเข้าไปภายในตัวกล้อง ซึ่งติดอยู่บน Low-Pass Filter ของกล้อง

โดยโครงสร้างและแนวคิดในการออกแบบกล้อง D-SLR การกำจัดอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก ๆ เหล่านี้อย่างหมดจดนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก และในบางกรณีซึ่งพบได้น้อยมากนั้น อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก ๆ ดังกล่าวอาจจะสังเกตเห็นได้ชัดบนภาพถ่าย ดังนั้น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นิคอนจึงได้ประกาศแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการบริการที่จะช่วยลดปัญหา ดังกล่าว

รวมทั้งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ทางนิคอนได้เสนอบริการพิเศษในการแก้ไขเรื่องการกำจัดฝุ่นอย่างถาวร ด้วยวิธีการเปลี่ยนชัตเตอร์ใหม่ และ การทำความสะอาดแบบพิเศษ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมิได้จำกัดประเภทของการประกันสินค้าที่จะเข้ารับการแก้ไขแต่อย่างใด รวมถึงบริการรับและส่งกล้องระหว่างลูกค้าและศูนย์บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใด ๆ

ทางนิคอน ขอประกาศเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ใช้กล้องรุ่น D600 ดังต่อไปนี้

การแก้ไขปัญหา

ใน เบื้องต้น แนะนำให้ผู้ใช้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ของกล้องด้วยตัวเอง ตามวิธีการที่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือการใช้งาน (หมวด Low-Pass Filter) ในหัวข้อ"ทำความสะอาดเซ็นเซอร์" รวมถึงการทำความสะอาดโดยใช้ลูกยางเป่าลม ในกรณีที่ไม่สามารถกำจัดอนุภาคฝุ่นออกได้หมด แนะนำให้ผู้ใช้นำกล้องเข้ามาติดต่อที่ศูนย์บริการนิคอน เราจะทำการตรวจสอบกล้องโดยละเอียด ทำความสะอาด และเปลี่ยนชัตเตอร์หรือชิ้นส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ นิคอนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด ทั้งค่าขนส่งเข้ามาและออกจากศูนย์บริการนิคอน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีลูกค้ายังพบจุดขนาดเล็กปรากฎบนภาพถ่ายแม้ว่าจะได้นำกล้องเข้ามารับ บริการพิเศษดังกล่าวหลายครั้งแล้วก็ตาม ทางนิคอนมีความยินดีที่จะทำการเปลี่ยนเป็นกล้องรุ่น D600 หรือรุ่นที่เทียบเท่าตัวใหม่ให้เป็นการทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิคอน เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว

ทางนิคอนขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นดังกล่าว
และ เราจะยังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความพึง พอใจของผู้ใช้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นิคอนต่อไป

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการนิคอน

 

26-02-2014

 

เรียน ผู้ใช้กล้องดิจิตอล SLR นิคอน D600 เรื่องฝุ่นและ/หรือสิ่งแปลกปลอมบน Low-Pass Filter

ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นิคอน

เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานกล้อง D-SLR รุ่น นิคอน D600 บางราย ว่ามีการพบจุดขนาดเล็กๆหลายจุดบนภาพที่ถ่ายด้วยกล้องรุ่นดังกล่าว จุดขนาดเล็กๆเหล่านี้คือเงาของฝุ่นภายในตัวกล้องที่เกิดจากการทำงานของกล้อง เอง และ/หรือ จากอนุภาคฝุ่นภายนอกที่อาจจะเล็ดลอดเข้าไปภายในตัวกล้อง ซึ่งติดอยู่บน Low-Pass Filter ของกล้อง

โดยโครงสร้างและแนวคิดในการออกแบบกล้อง D-SLR การกำจัดอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กๆเหล่านี้อย่างหมดจดนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก มาก และในบางกรณีซึ่งพบได้น้อยมากนั้น อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กๆดังกล่าวอาจจะสังเกตเห็นได้ชัดบนภาพถ่าย ดังนั้น นิคอนจึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการบริการที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดประเภทและอายุของการประกันสินค้าที่จะเข้ารับการแก้ไขแต่อย่างใด

การแก้ไขปัญหา
ในเบื้องต้น แนะนำให้ผู้ใช้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ของกล้องด้วยตัวเอง ตามวิธีการที่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือการใช้งาน (หมวด Low-Pass Filter) ในหัวข้อ"ทำความสะอาดเซ็นเซอร์" รวมถึงการทำความสะอาดโดยใช้ลูกยางเป่าลม ในกรณีที่ไม่สามารถกำจัดอนุภาคฝุ่นออกได้หมด แนะนำให้ผู้ใช้นำกล้องเข้ามาติดต่อที่ศูนย์บริการนิคอน เราจะทำการตรวจสอบกล้องโดยละเอียด ทำความสะอาด และเปลี่ยนชัตเตอร์หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ นิคอนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด ทั้งค่าขนส่งเข้ามาและออกจากศูนย์บริการนิคอน

การขอรับบริการ
สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ศูนย์บริการนิคอน หรือ หากในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำกล้องมาที่ศูนย์ได้ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ มีบริการรับ-ส่งผ่านทางผู้ให้บริการรับขนส่งพัสดุ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่อีเมลล์ Nst.support@Nikon.com พร้อมแนบรายละเอียดตามด้านล่างนี้

  1. ชือ-สกุล
  2. ที่อยู่ในการรับ-ส่งกล้องทาง (ทางพัสดุ)
  3. เบอร์โทรศัพท์
  4. หมายเลขSerial No.ของกล้องที่ประสงค์เข้ารับบริการ

 

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ โทร 02-633-5100 กด 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และจะยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบกล้อง และ อุปกรณ์คุณภาพดีที่สุดแก่ท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นิคอนต่อไป