Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

บริการบำรุงรักษากล้องและเลนส์ของนิคอน

การทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันและการตรวจสอบด้วยความละเอียดสำหรับกล้องและเลนส์ของนิคอน

กล้องและเลนส์ของนิคอนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมตลอดอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลและบำรุงรักษาที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เฉกเช่นเดียวกับรถยนต์สมรรถนะสูง

ประสิทธิภาพสูงสุด

การบำรุงรักษาเป็นประจำสามารถช่วยให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด

คำแนะนำจากโรงงาน

นิคอนแนะนำให้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำทุกปีหรือทุกสองปี 

บริการจากผู้เชี่ยวชาญ

ช่างเทคนิคผู้ชำนาญการเฉพาะทางผ่านการรับรองจากนิคอน มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณดีที่สุด

การดำเนินการภายใน 5 วัน

ระยะเวลาการเข้ารับบริการบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ศูนย์บริการนิคอนและรับคืนอุปกรณ์ภายใน 5 วันทำการ (ในสถานการณ์ปกติ)

พร้อมให้บริการบำรุงรักษา

สำหรับกล้อง สำหรับเลนส์
• การทำความสะอาดเซ็นเซอร์รับภาพอย่างพิถีพิถัน
• การทำความสะอาดเมาท์เลนส์และขั้วต่อช่องเสียบแฟลช
• การทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอก
• การประเมินกล้องขั้นสูง
• การประเมินระบบออโตโฟกัส
• การประเมินความแม่นยำในการเปิดรับแสง
• การอัปเดตเฟิร์มแวร์ (ถ้ามี)

• การทำความสะอาดชิ้นเลนส์ด้านหน้าและด้านหลัง
• การทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอก
• การทำความสะอาดหน้าสัมผัสเลนส์
• การประเมินระบบออโตโฟกัส
• การประเมินทั่วไป
• การอัปเดตเฟิร์มแวร์ (ถ้ามี)

นอกจากการตรวจสอบว่ากล้องและเลนส์ของคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว เรายังจัดเตรียมรายงานการประเมินเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งหมดให้คุณอีกด้วย
หากมีการดำเนินการซ่อมภายใน 90 วันนับจากวันที่รายงาน จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบอุปกรณ์ จากอัตราค่าบริการซ่อมตามมาตรฐาน 

ลูกค้าต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์บ่อยแค่ไหน

กรณีช่างภาพมืออาชีพ / สมาชิก NPS กรณีถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก 
ตามความจำเป็น ทุกๆ 1-2 ปี
• ถ่ายภาพและวิดีโอทุกวัน
• เดินทางโดยมีอุปกรณ์ของคุณติดตัวเป็นประจำ
• มักถ่ายภาพในสภาพที่มีฝุ่นและเปียกชื้นเป็นประจำ
• เปลี่ยนเลนส์และการ์ดหน่วยความจำบ่อยๆ
• ถ่ายภาพเล่นบ่อยๆ
• ไปเที่ยวในวันหยุดโดยมีอุปกรณ์ของคุณติดตัวไปด้วย
• ถ่ายภาพในสภาพที่มีฝุ่นและเปียกชื้นเป็นครั้งคราว
• เปลี่ยนเลนส์และการ์ดหน่วยความจำตามความต้องการ

 

 

   คำถามที่พบบ่อย

 

  • กล้องหรือเลนส์ดูเหมือนจะเป็นปกติดี จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือไม่

  • กรณีไม่ได้ใช้กล้องหรือเลนส์เป็นเวลานาน

  • บริการบำรุงรักษาต่างจากบริการซ่อมแซมอย่างไร

  • ลูกค้าสามารถนำอุปกรณ์เข้ารับบริการบำรุงรักษาได้หรือไม่

คำจำกัดความการให้บริการ

 

บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์อยู่ภายใต้คำจำกัดความต่อไปนี้

บริการบำรุงรักษาประกอบด้วยการทำความสะอาดและการตรวจสอบชิ้นส่วนอะไหล่ภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ตลอดจนชิ้นส่วนอะไหล่ภายในของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้: เซ็นเซอร์ภาพ กระจก (ถ้ามี) และหน้าจอโฟกัส ในระหว่างที่เข้ารับบริการบำรุงรักษาอยู่นั้น หากศูนย์บริการนิคอนจำเป็นต้องให้บริการเพิ่มเติม เช่น การซ่อมแซมอื่นๆ และอาจจะต้องถอดประกอบหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ภายในผลิตภัณฑ์ จะถือว่าการบริการนี้เป็นคำขอรับบริการซ่อมแซมและดำเนินการตามลำดับถัดไปในกรณีนี้ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่าบริการสำหรับการบริการบำรุงรักษา แม้ว่าบริการดังกล่าวจะดำเนินการไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการจะแจ้งค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ่อมอุปกรณ์ให้ทราบก่อน และหากลูกค้าไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ่อม ศูนย์บริการจะส่งอุปกรณ์คืน

บริการบำรุงรักษาจะไม่ครอบคลุมการทำความสะอาดฝุ่นภายในผลิตภัณฑ์ กรณีที่ต้องมีการถอดประกอบ จะดำเนินการโดยคิดค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยบริการบำรุงรักษาจะบริการภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในแต่ละหมวดหมู่​เท่านั้น

เฉพาะการปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ที่จำเป็นเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในบริการบำรุงรักษา การปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นหรือส่วนสำคัญที่จำเป็นจะต้องดำเนินการแก้ไข โดยคิดค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ในระหว่างที่เข้ารับบริการบำรุงรักษาอยู่นั้น หากศูนย์บริการนิคอนจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นหรือรายการที่สำคัญ จะถือว่าการบริการนี้เป็นการรับบริการซ่อมแซมและดำเนินการตามลำดับถัดไป ในกรณีนี้ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่าบริการสำหรับการบริการบำรุงรักษา แม้ว่าบริการดังกล่าวจะดำเนินการไปแล้วก็ตาม ศูนย์บริการจะแจ้งเสนอราคาค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ่อม (การปรับเปลี่ยน) อุปกรณ์ให้ลูกค้าทราบก่อน และหากลูกค้าไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ่อม(การปรับเปลี่ยน)นี้ ศูนย์บริการจะส่งอุปกรณ์คืนกลับไปยังลูกค้า

บริการบำรุงรักษาจะรวมถึงการติดตั้งการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ:หลังจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ ผลิตภัณฑ์อาจใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นไม่ได้ แม้ว่าอุปกรณ์นี้จะสามารถใช้งานร่วมกันได้ก่อนเข้ารับบริการบำรุงรักษาก็ตาม​

บริการบำรุงรักษามีเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น โปรดอย่าขอรับบริการบำรุงรักษาสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า