Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

ไลบรารีแรงบันดาลใจ

การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย

การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย คือ การใช้แฟลชเสริมภายนอกหลายตัวที่ตั้งค่าให้ทำงานจากระยะไกลในแบบไร้สาย เทคโนโลยี Creative Lighting System ของ Nikon ทำให้การถ่ายภาพด้วยแฟลชหลายตัวนั้นทำได้ง่ายและใช้งานง่ายดั่งกับถ่ายภาพด้วยแฟลชเสริมภายนอกเพียงตัวเดียว

เหตุใดคุณจึงอยากใช้ชุดแฟลชหลายตัว เหตุผลง่ายๆ คือ เนื่องจากแฟลชตัวเดียวจะส่องสว่างฉากด้วยแสงประเภท “แฟลตไลท์” ซึ่งเป็นแสงที่ชี้ไปยังวัตถุโดยตรง “แฟลตไลท์” จะให้ค่าแสงที่ดี แต่มักจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการให้แสงในแบบที่งดงาม สื่ออารมณ์ หรือสร้างสรรค์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้แฟลชหลายตัว

ระบบการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สายของ Nikon ช่วยให้สามารถควบคุมกำลังแฟลชหรือระดับกำลังของแฟลชเสริมภายนอกได้จากตัวกล้อง ซึ่งได้สูงสุดสามกลุ่ม (สำหรับการควบคุมแบบออพติคอล) และสูงสุดหกกลุ่ม (สำหรับการควบคุมผ่านคลื่นวิทยุ) โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยแฟลชเสริมภายนอกหลายตัว

การใช้งานแสงสว่างระยะไกลในแบบไร้สายนั้นสามารถสร้างสรรค์ได้หลายแบบไม่จำกัด โดยไม่จำเป็นต้องมีสายไฟ สูตร หรือการคำนวน ระบบสามารถกำหนดกำลังของชุดแฟลชโดยใช้การชดเชยแสงแฟลชเพื่อให้เหมาะกับบรรยากาศของฉาก หรือปล่อยให้ระบบคำนวณค่าแสงที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

ชุดแฟลชรีโมตสามารถควบคุมด้วยการควบคุมแบบออพติคอลได้ง่าย โดยสามารถอยู่ห่างจากกล้องได้สูงสุดประมาณ 32 ฟุตเมื่ออุปกรณ์ระยะไกลอยู่บริเวณกึ่งกลาง และอยู่ห่างได้ประมาณ 15 ถึง 22 ฟุตเมื่ออุปกรณ์ระยะไกลอยู่ในพื้นที่รอบข้าง สำหรับการควบคุมผ่านคลื่นวิทยุ ระยะห่างที่ใช้งานได้จริงระหว่างอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ระยะไกลนั้นอยู่ที่ประมาณ 98 ฟุต คุณสามารถเลือกโหมดแฟลชสำหรับแฟลชเสริมภายนอกแต่ละกลุ่มได้ ไม่ว่าจะเป็น TTL แมนวล และอื่นๆ โดยตั้งคำสั่งเหล่านี้จากอุปกรณ์หลัก

แฟลชเสริมภายนอกที่อยู่ภายนอกกล้องจะได้รับการแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ A, B, C (สำหรับการควบคุมแบบออพติคอล) และเป็นหกหลุ่ม ได้แก่ A ถึง F (สำหรับการควบคุมผ่านคลื่นวิทยุ) โดยแต่ละกลุ่มสามารถมีแฟลชเสริมภายนอกได้มากกว่าหนึ่งตัว เมื่อกดลั่นชัตเตอร์บนกล้อง การตั้งค่าจากอุปกรณ์หลักจะถูกส่งไปยังแฟลชเสริมภายนอกที่อยู่ในระยะไกล

การทำงานแบบดิจิตอลมีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถดูภาพที่ถ่ายได้ในทันที คุณจึงเห็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณได้ในทันที หากจำเป็นต้องมีการปรับแก้ ก็ไม่จำเป็นต้องเดินไปยังแฟลชเสริมภายนอกแต่ละจุด โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของกลุ่มใดก็ได้จากอุปกรณ์ควบคุมหลัก