Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

ประวัติและโปรไฟล์

ถ้อยแถลงจากแบรนด์การรังสรรค์ภาพ NIKON

Nikon ธำรงรักษาพันธกิจอันเด็ดเดี่ยวยืนนานในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแสงมาโดยตลอด ด้วยปรัชญาบริษัทของเรา นั่นคือ “ความไว้วางใจได้และความริเริ่มสร้างสรรค์” อันเป็นหลักการที่เรามุ่งจะอุทิศตนสืบต่อไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปรัชญา เจตจำนง และพันธกิจของ Nikon

ถ้อยแถลงของแบรนด์ Nikon Imaging Company มุ่งหมายเพื่อสร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างบริษัทกับลูกค้า นั่นคือสัมพันธ์ที่สะท้อนปรัชญาบริษัทของเรา “ความไว้วางใจได้และความริเริ่มสร้างสรรค์”

การรังสรรค์ภาพคือเครื่องมือนำเสนอโลกนี้ในมุมมองที่แปลกใหม่ เนื่องจากเราจะเก็บบันทึกแง่มุมสิ่งละอันพันละน้อยไว้ให้เป็นรูปแบบที่สามารถสื่อสารออกไปสู่ผู้อื่นได้ จิตวิญญาณมนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอ และทุกผู้คนต่างก็สัมผัสโลกนี้ได้ในแบบของตนเอง เราต่างมีห้วงอารมณ์หลากหลาย และหวังที่จะเก็บบันทึกช่วงเวลานั้นๆ ไว้ให้เป็นรูปแบบที่ตราตรึง

เราสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เฉพาะตัวออกมาสู่โลกแห่งวัตถุได้อย่างแจ่มชัดด้วยภาพถ่าย การช่วยให้ผู้คนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สึกของพวกเขาออกมาเป็นภาพถ่ายได้นั้น เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ชีวิตและมอบพลังให้เราอย่างมากมาย

สำหรับ Nikon ไม่มีสิ่งใดทรงอานุภาพยิ่งไปกว่าศักยภาพของภาพถ่าย ในการที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์ในประสบการณ์ของมนุษย์ ความปรารถนาจากใจของเราคือการมุ่งสำรวจความเป็นไปได้สืบต่อไป เพื่อที่จะเข้าถึงศักยภาพที่ว่านั้นยิ่งขึ้นอีก เรามุ่งพยายามกล่อมเกลาประสาทสัมผัสของมนุษย์ให้ละเอียดอ่อนผ่านการถ่ายภาพ เพราะสิ่งนี้จะสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ให้ภาพถ่าย ไขความลับสู่การเข้าถึงจิตใจของผู้คนและให้พวกเขาตระหนักถึงเสียงเรียกร้องจากหัวใจ


CAPTURE TOMORROW

Nikon สร้างแรงบันดาลใจและทำให้ทุกความตั้งใจในการถ่ายภาพและวิดีโอกลายเป็นจริง

ในชีวิตประจำวัน ผู้คนใช้กล้องเพื่อเก็บบันทึกช่วงเวลาต่างๆ ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือเล็กจ้อย ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมือโปร เราสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขามุ่งไขว่คว้าเก็บเกี่ยววันพรุ่งนี้ โดยนำเสนออุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และองค์ความรู้ เพื่อเป็นพลังเติมความตั้งใจที่แน่วแน่นั้น