Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

ประวัติและโปรไฟล์

Nikon Imaging Company ขอนำเสนอแถลงการณ์ใหม่ของแบรนด์ที่มุ่งสร้างสัมพันธภาพอันใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา แถลงการณ์ของแบรนด์ดังกล่าวนี้จะถูกนำไปใช้รอบโลกโดยทั่วกัน ควบคู่ไปกับสัญลักษณ์แบรนด์ของ Nikon

แถลงการณ์ใหม่จาก Nikon

“หัวใจของภาพถ่าย” นั่นคือความท้าทายสำคัญที่ Nikon มุ่งหวังและตั้งใจ

บุคคลแต่ละคนย่อมมีมุมมองต่อโลกที่แตกต่างกันออกไป อาจเป็นความสุขสันต์ เศร้าหมอง อัศจรรย์ เปี่ยมหวัง... และอื่นๆ อีกไม่รู้สิ้น ภาพสามารถเก็บเกี่ยวความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ ถ่ายทอดออกมาให้แจ่มชัดสู่โลกที่เราใช้สายตามอง การสร้างสรรค์ภาพช่วยแสดงให้เราเห็นโลกในอีกมุมมองที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง และด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างลึกซึ้ง ภาพจึงมีศักยภาพไร้ขีดสุดในการจุดประกายให้จิตวิญญาณมนุษย์ สำหรับ Nikon ไม่มีอานุภาพใดอยู่เหนือไปกว่าพลังอำนาจของภาพ ในอันที่จะถ่ายทอดความสมบูรณ์ในประสบการณ์มนุษย์ออกมา ความปรารถนาในใจเราคือการมุ่งสำรวจศักยภาพนี้ต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง เพราะ Nikon ทุ่มเทกายใจเพื่อกล่อมเกลาสัมผัสอันละเอียดอ่อนอยู่เสมอ กระบวนการนี้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณค่าใหม่สำหรับภาพให้เกิดขึ้นมา และเป็นความลับในการดลบันดาลให้คุณได้ยินเสียงเรียกร้องจากหัวใจของคุณเอง

พันธะสัญญาสามข้อของหัวใจ

"หัวใจของภาพถ่าย" ถ่ายทอดพันธะสัญญาสามข้อของ Nikon ออกไปสู่โลกกว้าง

พันธะสัญญาของ Nikon ข้อที่ 1 - ซื่อสัตย์ต่อหัวใจ

Nikon จะส่งมอบแก่นที่แท้จริงของภาพ Nikon เป็นผู้นำโลกในการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ภาพมายาวนานหลายทศวรรษ ผลลัพธ์คือความไว้วางใจและคุณภาพที่คุณมุ่งหวังจากภาพที่ได้มา สิ่งจำเป็นในการสร้างสรรค์ภาพอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย แต่แก่นแท้ก็ยังคงอยู่ดังเดิม สำหรับ Nikon เราเชื่อว่าคุณยังคงต้องการให้ภาพเป็นเครื่องสร้างความทรงจำ เป็นโอกาสในการค้นพบ และเป็นกลไกเร่งเร้าความคิดสร้างสรรค์ ในฐานะบริษัทที่ประกอบด้วยมืออาชีพแห่งศิลปะการสร้างสรรค์ภาพ Nikon จะซื่อตรงต่อคุณค่าที่แท้จริงของภาพเสมอไป นั่นคือสัญญาในคุณภาพที่ไว้วางใจได้ นี่คือรากฐานอันมั่นคงที่ทำให้เราตอบรับความต้องการของคุณในการสร้างสรรค์ภาพต่อไปได้อย่างไม่รู้จบ

พันธะสัญญาของ Nikon ข้อที่ 2 - จุดประกายในหัวใจ

Nikon จะใช้ภาพเป็นตัวจุดประกายปรารถนาสืบต่อไป การยอมรับนับถือในระดับโลกที่ F Series และผลิตภัณฑ์อื่นของ Nikon ได้รับมา เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความพยายามอย่างไม่ลดละของ Nikon ที่จะทำลายทุกขีดจำกัด คงไม่ต้องกล่าวว่าจิตวิญญาณที่มุ่งจะเอาชนะทุกความท้าทายนี้ยังสืบทอดต่อมาสู่ยุคสมัยดิจิตอล ที่ Nikon เราเชื่อว่าคุณต้องการให้การสร้างสรรค์ภาพช่วยเสริมสร้างพลวัตและพลังงานสู่ชีวิต คุณต้องการให้การสร้างสรรค์ภาพช่วยถ่ายทอดตัวตน ช่วยเชื่อมต่อกับผู้อื่น และช่วยให้คุณได้สำรวจศักยภาพของตนเอง เริ่มจากคุณภาพของภาพและคุณสมบัติอันไร้เทียบเทียมของ Nikon ตามด้วยการออกแบบที่มอบสัมผัสอันรื่นรมย์ให้แก่ฝ่ามือและสายตา ปิดท้ายด้วยบริการต่างๆ ที่พร้อมช่วยเหลือให้คุณแบ่งปันความมหัศจรรย์แห่งภาพร่วมกับคนอื่นๆ เป็นที่แน่นอนว่างานสร้างสรรค์ภาพของ Nikon จะคอยจุดประกายให้ชีวิตเปี่ยมด้วยแรงปรารถนาสืบต่อไป

พันธะสัญญาของ Nikon ข้อที่ 3 - สรรค์สร้างสิ่งใหม่เพื่อหัวใจ

Nikon จะบันดาลภาพจากความฝันของโลกนี้ให้กลายเป็นจริง เมื่อความต้องการด้านการสร้างสรรค์ภาพมีการวิวัฒน์อยู่เสมอ สิ่งจำเป็นที่ Nikon ต้องทำก็ชัดเจน ภารกิจของเราคือสืบทราบว่าคุณมุ่งหวังสิ่งใดจากการสร้างสรรค์ภาพทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า และใช้ภาพเป็นสื่อกลางมอบอำนาจให้คุณตระหนักถึงความฝันของตนเอง สำหรับ Nikon นั่นหมายถึงการเป็นผู้นำกำหนดนิยามของคุณค่าใหม่สำหรับงานภาพ แล้วส่งมอบคุณค่านั้นถึงมือคุณ ความหวังที่ไร้พันธนาการมีอยู่ในหัวใจของคนทุกคน เราเข้าใจสาเหตุที่คุณใช้งานภาพเป็นถนนสู่การสำรวจและการสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ และแม้แต่เป็นสิ่งที่คุณจะได้มองเห็นถึงอนาคต สำหรับ Nikon เราภาคภูมิใจในความคิดเชิงปฏิวัติของเรา ตลอดจนความทุ่มเทเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของเราโดยต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เมื่อรวมคุณค่าสองประการนี้เข้าด้วยกัน คุณจะเห็นเชื้อเพลิงที่หล่อเลี้ยงให้เรามุ่งสร้างคุณค่าใหม่สำหรับภาพสืบต่อไป และนั่นเป็นความปรารถนาแรงกล้าที่จะทำให้ฝันกลายเป็นจริงขึ้นมาได้

สัญลักษณ์ใหม่ของแบรนด์

แนวคิดพื้นฐาน

เราผสานรวมองค์ประกอบการออกแบบจากสัญลักษณ์เดิมของแบรนด์ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องตอกย้ำความน่าเชื่อถือและคุณภาพ สู่สัญลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ที่ถ่ายทอดการมุ่งสร้างความเป็นไปได้ที่ไร้สิ้นสุดของ Nikon ภายในขอบเขตใหม่ นับจากการวิจัย การออกแบบ และการผลิต ไปจนถึงการบริการ และการสร้างสัมพันธ์ลูกค้า สัญลักษณ์ใหม่สื่อถึงการปลดปล่อยพลังจินตนาการซึ่งกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่จับต้องได้จริงสำหรับลูกค้า Nikon

สัญลักษณ์ของแบรนด์

ลวดลาย "ลำแสงไล่ระดับ" ส่งผ่านความรู้สึกถึงความเป็นไปได้ที่ไร้สิ้นสุด การแก้ไขกราฟิกครั้งใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์แทนภารกิจของ Nikon ที่จะปลดปล่อยศักยภาพผ่านประสบการณ์ลูกค้า แบบโลโก้ "Nikon" และสีเหลืองสดของแบรนด์ยังคงอยู่ดังเดิม เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งเป็นที่คุ้นตาทั่วโลก และยังแทนความหมายคุณภาพสูงและความไว้วางใจได้