Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

ข่าวองค์กร

12-06-2014

การประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ Nikon Photo Contest ประจำปี 2557 - 2558

กรุงเทพ – นิคอน ประกาศเปิดรับผลงานที่จะส่งเข้าประกวด นิคอน โฟโต้ คอนเทสต์ (Nikon Photo Contest) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2557

การประกวดนี้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2512 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ช่างภาพทั่วโลกได้สื่อสารและเสริมสร้าง วัฒนธรรมการถ่ายภาพสำหรับทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น โดยครั้งล่าสุดได้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ "Nikon Photo Contest" ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดถึง 99,339 ภาพ (จำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการประกวดดังกล่าว) จาก 153 ประเทศและทุกภูมิภาคทั่วโลก พร้อมคณะกรรมการตัดสินที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั่วโลก 17 ท่าน ทำให้ Nikon Photo Contest เป็นกิจกรรมประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติอย่างแท้จริง

นิคอนมุ่งมั่นก้าวสู่ความท้าทายครั้งใหม่ในการถ่ายภาพด้วย Nikon Photo Contest ประจำปี 2557 - 2558  
นิ คอนมีความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสแห่งความท้าทายครั้งใหม่ด้วย Nikon Photo Contest ที่จะช่วยให้เกิดวิวัฒนาการของวัฒนธรรมการถ่ายภาพและผลักดันการเติบโตไป พร้อมกับช่วงเวลาของสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย Nikon Photo Contest  ครั้งที่ 35 ประจำปี 2557 - 2558 มีรูปแบบและองค์ประกอบใหม่ๆ ดังนี้:

• ในการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอแต่ละประเภท ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เพียงสามารถสร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้กล้องถ่ายภาพเท่า นั้น แต่ยังสามารถใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพดิจิตอลใดๆ ก็ได้ รวมทั้งอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทดีไวซ์และกล้องวิดีโอ (camcorder) ได้อีกด้วย การยอมรับอุปกรณ์ใหม่ๆ และหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นความพยายามที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการ ถ่ายภาพใหม่ในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและช่วงเวลาในปัจจุบัน

• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในประเภทวิดีโอจะได้รับการตัดสินแยกต่างหาก และจะรับพิจารณาเฉพาะวิดีโอความยาวตั้งแต่ 6-180 วินาที เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกผ่านการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบวิดีโอ เท่านั้น

• การประกวดในครั้งนี้ใช้ชื่อหัวข้อว่า "บ้าน" (Home) สำหรับทั้งประเภทภาพนิ่งและวิดีโอ

แนว คิดเรื่อง "บ้าน" ซึ่งอาจรวมถึงตัวบ้านหรือที่อยู่อาศัยแบบอื่นๆ ครอบครัว บ้านเกิดเมืองนอน หรือประเทศ อาจแปรผันและเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงชีวิตและจังหวะเวลาของคนคนนั้น หรือแม้กระทั่งสภาพสังคม เนื่องจากคำนิยามและเรื่องราวของ "บ้าน" สำหรับคนทั่วโลกอาจแตกต่างกันไปตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา การใช้หัวข้อนี้ในการประกวดจะช่วยส่งเสริมให้เกิดผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาก มายที่สะท้อนความแตกต่างเหล่านี้

• รางวัลใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมประกวดอายุ 19 ปี และอยู่ภายใต้แนวคิด ‘Generation N Award’ โดยรางวัลนี้ ซึ่งสะท้อนมุมมองของช่างภาพหนุ่มสาวที่อยู่ในกลุ่มอายุดังกล่าว จะมอบให้เจ้าของผลงานอันยอดเยี่ยม 10 รายจากทุกประเภทการประกวด

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะได้รับการตัดสินโดยช่างภาพชื่อดัง ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ นอกจากการคัดเลือกผู้มีผลงานโดดเด่น     96 คน เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะที่ 1, 2 และ 3 จากการประกวดในประเภทภาพถ่ายและวิดีโอแล้ว คณะกรรมการจะเลือกผลงานที่ดีที่สุดจากประเภทภาพถ่ายและวิดีโอโดยรวมตามลำดับ เพื่อรับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) ไม่เพียงเท่านั้น ยังจะคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล ‘Generation N Awards’ และ ‘Participants Award for Most Popular Entry’ อีกด้วย

ทางโครงการจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดในเดือนมิถุนายน 2558 พร้อมจัดนิทรรศการ* เพื่อแสดงผลงานที่ชนะการประกวดด้วย
*วันเวลาและสถานที่จัดนิทรรศการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ภาพรวมของการประกวด Nikon Photo Contest

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
ช่างภาพทั้งระดับมืออาชีพและมือสมัครเล่น ไม่จำกัดอายุ เพศ หรือสัญชาติ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้

• ประเภทผลงาน
ภาพถ่าย
- ประเภท A: หัวข้อ "บ้าน" (Home) ภาพเดี่ยว: ภาพเดี่ยวที่สื่อความหมายของ "บ้าน"
- ประเภท B: หัวข้อ "บ้าน" (Home) เล่าเรื่องด้วยภาพ (Photo Story): 2 ถึง 5 ภาพที่สื่อความหมายของ "บ้าน"
- ประเภท C: หัวข้ออิสระ ภาพเดี่ยว: ภาพเดี่ยวที่สื่อถึงเรื่องใดก็ได้
- ประเภท D: หัวข้ออิสระ เล่าเรื่องด้วยภาพ: 2 ถึง 5 ภาพที่สื่อถึงเรื่องใดก็ได้

วีดีโอ (ความยาว 6-180 วินาที)
- ประเภท E: หัวข้อ "บ้าน" ความยาว 6-180 วินาที
- ประเภท F: หัวข้ออิสระ ความยาว 6-180 วินาที

ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด
15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2014 (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น)

วิธีส่งผลผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานเข้าประกวดโดยผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยกรอกใบสมัครบน เว็บไซต์ Nikon Photo Contest 2557-2558 และส่งข้อมูลภาพผ่านทางแบบฟอร์มดังกล่าว

ระเบียบการส่งผลงานเข้าประกวด
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ Nikon Photo Contest 2557-2558

การตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด
ผล งานที่ผ่านการตัดสินรอบแรกจะถูกนำไปแสดงบนเว็บไซต์ Nikon Photo Contest 2014-2015 ในเดือนมกราคม 2558 การตัดสินรอบที่สองจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ และผู้ชนะในแต่ละประเภทรางวัลจะถูกคัดเลือกจากผลงานที่ผ่านเข้ารอบสองและรอบ สุดท้ายของการตัดสินในเดือนเมษายน การประกาศผลการตัดสินขั้นสุดท้ายจะทำบนเว็บไซต์ในเดือนมิถุนายน 2558

นอก จากนี้ ผู้เข้าร่วมในการประกวดสามารถโหวตเลือกผลงานที่ตนเองชื่นชอบได้อีกด้วย โดยผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับรางวัล ‘Participants Award for Most Popular Entry’ รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการประกาศบนเว็บไซต์ในภายหลัง

รางวัลและของรางวัล
รางวัล ชนะเลิศ (Grand Prize) จะมอบให้ผลงานที่ดีที่สุดในประเภทภาพถ่ายและวิดีโอตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลที่ 1, 2 และ 3 สำหรับผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละประเภท ("บ้าน" และหัวข้ออิสระ) และวิดีโอ ("บ้าน" และหัวข้ออิสระ) รวมทั้งสิ้น 96 รางวัล โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลและผลิตภัณฑ์จากนิคอน (มูลค่าของรางวัลแตกต่างกันไปตามประเภทรางวัล) โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ‘Participants Award for Most Popular Entry’ ซึ่งได้รับคะแนนโหวตโดยผู้เข้าร่วมประกวด จะได้รับถ้วยรางวัลและรางวัลเงินสด ผลงานทั้งหมด 10 ผลงานในทุกประเภทของการประกวด ซึ่งส่งโดยผู้มีอายุ 19 ปีหรือต่ำกว่า จะถูกเลือกให้ได้รับรางวัล ‘Generation N Award’ เพื่อยกย่องความกระตือรือร้นในการถ่ายภาพและมุมมองของคนรุ่นใหม่

นอก จากนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) และรางวัลที่ 1 ในแต่ละประเภทจะมีโอกาสจัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ Nikon Photo Contest 2557-2558 รางวัลต่างๆ มีดังต่อไปนี้:

** 1 เยน = 0.0098 ดอลลาร์สหรัฐ (ณ เดือนมิถุนายน 2557)* อาจไม่มีผู้ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize)
* รางวัลที่จะมอบให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
การ ประกวด Nikon Photo Contest 2557-2558 (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2557) ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ Western Digital Technology, Inc. และ Dell Japan บริษัทในเครือของ Dell Inc.
* ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และชื่อของบริการถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทผู้เป็นเจ้าของรายนั้นๆ

 

เกี่ยวกับนิคอน
    นิคอน แบรนด์ผู้นำระดับโลกด้านการถ่ายภาพ อุปกรณ์การถ่ายภาพและเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากลด้วยการยกระดับมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งความแข็งแกร่งของ แบรนด์ นิคอน มาจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท และใส่ใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท นิคอน เซลส์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินงานด้านการตลาดและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพสำหรับบุคคลทั่วไปและช่าง ภาพมืออาชีพ อาทิ กล้องดิจิตอล SLR เลนส์ NIKKOR กล้องนิคอน 1 และคูลพิกซ์ แฟลช และระบบอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.nikon.co.th นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากนิคอน ได้จากหน้าเฟซบุ๊ค www.facebook.com/NikonSalesThailand