Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

ข่าวองค์กร

14-01-2014

ประกวดถ่ายภาพ "ตรุษจีน"

กติกาและเงื่อนไขการประกวด:

1. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง แล้วโพสต์ภาพที่ต้องการร่วมกิจกรรมลงใน timeline ของตัวเองแบบ Public เพื่อให้ทีมงานเข้าไปตรวจสอบได้ พร้อม ชื่อรุ่นกล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพ และติด Hashtag #IAMCELEBRATINGCNY แล้วส่งลิงค์ภาพดังกล่าวมายัง Inbox ของเพจ www.facebook.com/NikonSalesThailand  โดยจำกัดสิทธิ์ผู้ส่งประกวด 1 Facebook Account ต่อ 1 ภาพเท่านั้น

3. ภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมจำกัดเฉพาะภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้อง Nikon เท่านั้น ทั้ง Coolpix,  Nikon 1 และ Nikon DSLR ทั้งนี้อนุญาตให้ใช้โปรแกรมในการแต่งภาพได้โดยไม่จำกัดเทคนิค

4. ระยะเวลากิจกรรม                            
     - แชร์ภาพถ่ายลง timeline ของตัวเอง ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. – 15 ก.พ. 57            
     - ทีมงาน Nikon จะอัพโหลดภาพถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดลงใน www.facebook.com/NikonSalesThailand ภายในวันที่ 17 ก.พ. 57 เพื่อให้เปิดโอกาสให้สมาชิกแฟนเพจได้รับชมภาพทั้งหมด            
     - ประกาศผลผ่านทาง www.facebook.com/NikonSalesThailand และ     www.nikon.co.th วันที่ 21 ก.พ. 57

5. ตัดสินการแข่งขันโดยการคัดเลือกจากคุณ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ คุณ อุรชา จักรคชาพลและเจ้าหน้าที่จากบริษัทนิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมจะได้รับรางวัลเป็นกล้อง NIKON COOLPIX S6600 มูลค่า 6,290 บาทและต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

6. ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 45 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม 10120 ภายในวันที่ 24 มี.ค. หากไม่มารับของรางวัลภายในกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

7. ภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับการยินยอมทั้งจากช่างภาพและบุคคลทั้งหมด ที่อยู่ในภาพ ต้องเป็นภาพที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากงานประกวดอื่นหรือได้รับการตีพิมพ์ ใดๆ หากมีการร้องเรียนหรือไม่ยินยอมจากบุคล นิติบุคคล หรือ องค์กรใดในภายหลัง ทีมงานขอตัดสิทธิ์ภาพนั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมและสงวนสิทธิ์ในการได้รับของ รางวัล

8. ห้ามโพสต์ความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ ดูหมิ่น ส่อเสียด หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ หากมีการโพสต์ในลักษณะดังกล่าว ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือลบความคิดเห็นดังกล่าวจากกิจกรรมตามดุลยพินิจของทีมงานโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ขอสงวนสิทธิ์ภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ สามารถนำภาพออกเผยแพร่และใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน

10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบโดยอยู่ ภายใต้ดุลยพินิจของทีมงาน การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น